ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนา : เวียงกุมกาม / นพคุณ ตันติกุล

โดย นพคุณ ตันติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 น166ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : Lanna Computer Printing , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3022 น166ป] (2).

2. เวียงกุมกาม : รายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน / คณะผู้เรียบเรียง, สายันต์ ไพรชาญจิตร์, พิสิฐศักดิ์ บรรณานุรักษ์, เสน่ห์ มั่นประสงค์

โดย สายันต์ ไพรชาญจิตร์ | พิสิฐศักดิ์ บรรณานุรักษ์ | เสน่ห์ มั่นประสงค์ | กองโบราณคดี.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ส665ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3022 ส665ว] (1).

3. ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน = Ancient communities in the Chiang Mai-Lamphun basin / สรัสวดี อ๋องสกุล, หัวหน้าโครงการวิจัย.

โดย สรัสวดี อ๋องสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส349ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส349ช] (1).

4. เวียงกุมกาม : ราชธานีแรกเริ่มของล้านนา (ฉบับย่อ) / ผู้แต่ง, ไกรสิน อุ่นใจจินต์

โดย ไกรสิน อุ่นใจจินต์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ก978ว 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์จรัสธุรกิจ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3022 ก978ว 2548] (1).

5. ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมเวียงกุมกาม / จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา.

โดย จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 จ513ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2548สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3022 จ513ป] (3).

6. เวียงกุมกาม : ราชธานีแรกเริ่มของล้านนา = Guide to Wiangkumkam : the first capital of Lanna / ผู้แต่ง, ไกรสิน อุ่นใจจินต์

โดย ไกรสิน อุ่นใจจินต์ | นำชมโบราณสถาน เวียงกุมกาม : ราชธานีแรกเริ่มของล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ก978ว 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : จรัสธุรกิจการพิมพ์, 2548สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3022 ก978ว 2548] (3).