ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 58 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. จอมนางหริภุญไชย / โดย กิตติ วัฒนะมหาตม์.

โดย กิตติ วัฒนะมหาตม์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ก672จ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ก672จ 2550] (1).

22. เรื่องประหลาดในราชสำนัก / โดย บรรพต กำเนิดศิริ.

โดย บรรพต กำเนิดศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7 บ176ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.7 บ176ร] (1).

23. ชีวิตรักเจ้าฟ้า / ผู้เขียน, ลดา รุธิรกนก

โดย ลดา รุธิรกนก.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ล116ช 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ล116ช 2551] (1).

24. ตำนานอาหรับ-เปอร์เซีย ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เขียน, ชลิตดา.

โดย ชลิตดา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ช253ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ช253ต] (1).

25. กบฏกรุงศรีอยุธยา / จิตรสิงห์ ปิยะชาติ, เขียน

โดย จิตรสิงห์ ปิยะชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 จ454ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 จ454ก] (1).

26. ชะตากรรมของราชวงศ์เกาหลี / รวิโรจน์.

โดย รวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 951.9 ร166ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.9 ร166ช] (1).

27. พระราชทานเพลิงศพ เจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน ทจ. ณ เมรุวัดสวนดอกวรมหาวิหาร เชียงใหม่ วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2535.

เลขเรียกหนังสือ: 923.2593 พ368 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 923.2593 พ368] (1).

28. ราชวงศ์จำปาศักดิ์--ประวัติศาสตร์ในราชสำนัก / ศิริกาญจน์ ดุจจานุทัศน์, นนทลี พรธาดาวิทย์

โดย ศิริกาญจน์ ดุจจานุทัศน์ | นนทลี พรธาดาวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1594 ศ447ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1594 ศ447ร] (1).

29. ราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์ / เสฐียร พันธรังษี

โดย เสฐียร พันธรังษี.

เลขเรียกหนังสือ: 959.102 ส893ร 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.102 ส893ร 2551] (1).

30. ชีวิตรักเจ้าฟ้า 2 / เขียน, ลดา รุธิรกนก

โดย ลดา รุธิรกนก.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ล116ช 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ล116ช 2553] (1).

31. บรรณานุกรมเรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ : ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ / สำนักราชเลขาธิการ

โดย สำนักราชเลขาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 016.9593 ส691บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.9593 ส691บ] (2).

32. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่ / วีณา โรจนราธา, เรื่อง

โดย วีณา โรจนราธา | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ว815พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ว815พ] (1).

33. พระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์นักสู้ / ประพันธ์โดย วิบูล วิจิตรวาทการ

โดย วิบูล วิจิตรวาทการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 ว633พ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 ว633พ 2542] (2).

34. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝรั่งเศส (สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการจนถึงสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส) / โดย ชนาทิพย์ เกสะวัฒนะ.

โดย ชนาทิพย์ เกสะวัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 944 ช149ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 944 ช149ป] (2).

35. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ

โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | วัยอาจ, เดวิด เค.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 อ413ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 อ413ต] (2).

36. เชื้อเครือเจ้าแสนหวีสิบสองพันนา / เท่าคว่างแซ้ง และ อ้ายคำ , เรียบเรียง ; เรณู วิชาศิลป์, ปริวรรต-แปล

โดย เท่าคว่างแซ้ง | อ้ายคำ | เรณู วิชาศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 951.0049591 ท671ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2544สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.0049591 ท671ช] (2).

37. สมุดพระรูป : พระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) = A Royal Album : the children and grandchildren of King Mongkut (Rama IV) of Siam / เจฟฟรีย์ ไฟน์สโตน, เขียน ; ผู้แปล, ชาคริต ชุ่มวัฒนะ, หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต

โดย ไฟน์สโตน, เจฟฟรีย์ | ชาคริต ชุ่มวัฒนะ | ปรียนันทนา รังสิต, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ฟ914ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โลมาโฮลดิ้ง, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 923.1593 ฟ914ส] (1).

38. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ

โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | วัยอาจ, เดวิด เค.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 อ413ต 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุคส์, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 อ413ต 2547] (2).

39. ชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชาผู้เนรมิตสถาปนาปราสาทบายนและเมืองนครธม / วรรณวิภา สุเนต์ตา

โดย วรรณวิภา สุเนต์ตา.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1596 ว259ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1596 ว259ช] (2).

40. เจ้าหลวงกาวิละวีรบุรุษแห่งล้านนา / บดินทร์ กินาวงศ์, เขียน

โดย บดินทร์ กินาวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 บ116จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มิ่งขวัญ, 2546สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 บ116จ] (3).