ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 58 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. ประวัติความเป็นมา มหาราชของสยามประเทศ / ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา, บรรณาธิการเรียบเรียง

โดย ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ศ163ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มายิก, [2547?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ศ163ป] (1).

42. สามจักรพรรดิแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย = Emperors of the rising sun / Stephen S. Large ; ชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล, บรรณาธิการ

โดย ลาร์จ, สตีเฟน เอส | ชุลิตา อารีย์พิพัฒน์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 923.152 ล274ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.152 ล274ส] (2).

43. บุเรงนอง (กะยอดินนรธา) : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย / สุเนตร ชุตินธรานนท์

โดย สุเนตร ชุตินธรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.102 ส822บ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.102 ส822บ 2548] (1), PYULIB-DW [Call number: 959.102 ส822บ 2548] (1).

44. 29 ราชันย์ : พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ 29 / กองบรรณาธิการมติชน ; วสิษฐ เดชกุญชร, บรรณาธิการ

โดย วสิษฐ เดชกุญชร | กองบรรณาธิการมติชน.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1 ย318 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1, 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 923.1 ย318] (2).

45. เกร็ดพงศาวดารล้านนา / ลำจุล ฮวบเจริญ

โดย ลำจุล ฮวบเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ล331ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : The knowledge center, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ล331ก] (2).

46. เล่าเรื่องเวียงเจียงใหม่ = The history of Chiangmai / เขียนและเรียบเรียง, ทศ คณนาพร

โดย ทศ คณนาพร | สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ท234ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่, [2550?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ท234ร] (4).

47. พระเจ้ามังรายมหาราช (พญามังรายมหาราช) / เรียบเรียงโดย อุดม เชยกีวงศ์.

โดย อุดม เชยกีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ785พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ785พ] (2).

48. พระเจ้าสามฝั่งแกนกษัตริย์ล้านนา ทำสงครามกับสุกโขไทและจีนฮ่อ (ฮั่น) : พระราชประวัติกษัตริย์ล้านนาองค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย / นพคุณ ตันติกุล.

โดย นพคุณ ตันติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 น166พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ล้านนาคอมพิวเตอร์พริ้นติ้ง, 2548สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 น166พ] (1).

49. พระญาติโลกราชะ : พระเป็นเจ้าแห่งสามโลก / ผู้เขียน, อุดม รุ่งเรืองศรี, เกริก อัครชิโนเรศ.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี | เกริก อัครชิโนเรศ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 อ785พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 อ785พ] (5).

50. 7 มหาราชชาติสยาม / อานนท์ จิตรประพาส, เรียบเรียง

โดย อานนท์ จิตรประพาส.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1539 อ623จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2552ชื่อเรื่องอื่น: เจ็ดมหาราชชาติสยาม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1539 อ623จ] (1).

51. พระราชประวัติ 42 ปี แห่งการครองราชย์ สมเด็จพระปิยมหาราช / โดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม

โดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ณ362พ 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ณ362พ 2552] (2).

52. ปกิณกะพระนิพนธ์. เล่ม 2, พระราชประวัติกษัตริย์ไทย / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

โดย ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ด495พ 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับวิสดอมพิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิสดอม, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ด495พ 2553] (1).

53. มหาราช 2 แผ่นดิน / เจริญ ตันมหาพราน

โดย เจริญ ตันมหาพราน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 จ722ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2553สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 จ722ม] (1).

54. เจ้าหลวงเชียงใหม่ / บรรณาธิการ, วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ | คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 จ758 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: 10714 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 จ758] (5), [Call number: 959.3 จ758] (1). Special Status (1).

55. ขัตติยานีศรีล้านนา / วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่, บรรณาธิการ.

โดย วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ข319 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 ข319] (4).

56. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 8, เจ้านายฝ่ายเหนือ / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (3).

57. พระญาติโลกราชะ : รวมบทความเพื่อร่วมฉลองสมโภชในวาระครบ 600 ปี ชาตกาลของพระเจ้าติโลกราช / อุดม รุ่งเรืองศรี, เกริก อัครชิโนเรศ.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี | เกริก อัครชิโนเรศ | โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 อ785พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, 2552สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 อ785พ] (2).

58. ค้นหารัตนโกสินทร์ 3 : สิ่งที่เรารู้อาจไม่ใช่ทั้งหมด = In search of Ratanakosin / ผู้เขียน, ไกรฤกษ์ นานา.

โดย ไกรฤกษ์ นานา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3034 ก976ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย งานดี, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3034 ก976ค] (2).