ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 57 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เงาอดีต / บลูเบิร์ด

โดย บลูเบิร์ด.

เลขเรียกหนังสือ: 920.7 บ232ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920.7 บ232ง] (2).

2. ฮ้อบบี้จ้าวแผ่นดิน / กันยาบดี, เรียบเรียง

โดย กันยาบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ก392ฮ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ก392ฮ] (1).

3. กับข้าวเจ้านาย / เวนิสา เสนีวงศ์ฯ

โดย เวนิสา เสนีวงศ์ฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ว896ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ว896ก] (2).

4. สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

โดย ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ท264ส 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ท264ส 2536] (2).

5. ลิไทย มหาธรรมราชา / สมพงษ์ เชาว์นแหลม

โดย สมพงษ์ เชาวน์แหลม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ส263ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรสาคร : สวนอักษรสาครบุรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3022 ส263ล] (1).

6. สู่ดุลยภาพ = The balancing act / โดย Joseph J. Wright, Jr. ; ศุภนิติ พลางกูร, แปล

โดย ไรท์, โจเซฟ เจ | ศุภนิติ พลางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ร951ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ร951ส] (1).

7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่ / วีณา โรจนราธา, เรื่อง

โดย วีณา โรจนราธา | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ว815พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ว815พ] (1).

8. พระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์นักสู้ / ประพันธ์โดย วิบูล วิจิตรวาทการ

โดย วิบูล วิจิตรวาทการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 ว633พ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 ว633พ 2542] (2).

9. ราชวงศ์กษัตริย์แห่งสยาม / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

โดย พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 พ456ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 พ456ร] (1).

10. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝรั่งเศส (สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการจนถึงสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส) / โดย ชนาทิพย์ เกสะวัฒนะ.

โดย ชนาทิพย์ เกสะวัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 944 ช149ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 944 ช149ป] (2).

11. พระราชประวัติมหาราชไทย / ผู้เรียบเรียง, ธนากิต

โดย ธนากิต.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ธ231พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ธ231พ] (1).

12. หนังสือภาพประวัติศาสตร์ มรดกโลกอยุธยา / โดย เสรี วังส์ไพจิตร, จุฑามาศ ศิริวรรณ

โดย เสรี วังส์ไพจิตร | จุฑามาศ ศิริวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 ส929ห (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จี เอ เมริท, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3023 ส929ห] (1).

13. หนังสือภาพประวัติศาสตร์ มรดกโลกสุโขทัย / โดย เสรี วังส์ไพจิตร, จุฑามาศ ศิริวรรณ

โดย เสรี วังส์ไพจิตร | จุฑามาศ ศิริวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ส929ห (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จี เอ เมริท, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3022 ส929ห] (1).

14. 7 มหาราช = King of Great / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้

โดย ศิริวรรณ คุ้มโห้.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ศ486จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์, [2547?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ศ486จ] (1).

15. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ / เจษฎา พรไชยา

โดย เจษฎา พรไชยา.

เลขเรียกหนังสือ: 321.87 จ721พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 321.87 จ721พ] (2).

16. เรื่องเล่าเจ้าแผ่นดินสยาม / ผู้เขียน, เอนก นาวิกมูล.

โดย เอนก นาวิกมูล.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 อ893ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 อ893ร] (1).

17. ตำนานอียิปต์โบราณ ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เขียน, ชลิตดา

โดย ชลิตดา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.20962 ช253ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.20962 ช253ต] (2).

18. พระราชประวัติ 29 พระมหากษัตริย์ของโลก

เลขเรียกหนังสือ: 923.1 พ373 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อุทยานความรู้, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 923.1 พ373] (1).

19. พระมหากษัตริย์ไทยกับปัตตานี กลันตัน ไทรบุรี และตรังกานูในสยามประเทศ / ทัศนา ทัศนมิตร

โดย ทัศนา ทัศนมิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ท363พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ท363พ] (1).

20. เทศนาพระราชประวัติและพงษาวดาร กรุงเทพฯ / บรรณาธิการ, จารุดี ผโลประการ

โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ท656 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ท656] (1).