ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145254 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พระราชทานเพลิงศพ เจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน ทจ. ณ เมรุวัดสวนดอกวรมหาวิหาร เชียงใหม่ วันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2535.

เลขเรียกหนังสือ: 923.2593 พ368 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 923.2593 พ368] (1).

2. บุเรงนอง (กะยอดินนรธา) : กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย / สุเนตร ชุตินธรานนท์

โดย สุเนตร ชุตินธรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.102 ส822บ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.102 ส822บ 2548] (1), PYULIB-DW [Call number: 959.102 ส822บ 2548] (1).

3. เจ้าหลวงเชียงใหม่ / บรรณาธิการ, วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ | คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 จ758 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: 10714 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 จ758] (5), [Call number: 959.3 จ758] (1). Special Status (1).