ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 13 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. จอมนางหริภุญไชย / โดย กิตติ วัฒนะมหาตม์.

โดย กิตติ วัฒนะมหาตม์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ก672จ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ก672จ 2550] (1).

2. พระเจ้าสามฝั่งแกนกษัตริย์ล้านนา ทำสงครามกับสุกโขไทและจีนฮ่อ (ฮั่น) : พระราชประวัติกษัตริย์ล้านนาองค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย / นพคุณ ตันติกุล.

โดย นพคุณ ตันติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 น166พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ล้านนาคอมพิวเตอร์พริ้นติ้ง, 2548สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 น166พ] (1).

3. มหาราช 2 แผ่นดิน / เจริญ ตันมหาพราน

โดย เจริญ ตันมหาพราน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 จ722ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2553สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 จ722ม] (1).

4. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ

โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | วัยอาจ, เดวิด เค.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 อ413ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 อ413ต] (2).

5. เชื้อเครือเจ้าแสนหวีสิบสองพันนา / เท่าคว่างแซ้ง และ อ้ายคำ , เรียบเรียง ; เรณู วิชาศิลป์, ปริวรรต-แปล

โดย เท่าคว่างแซ้ง | อ้ายคำ | เรณู วิชาศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 951.0049591 ท671ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2544สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.0049591 ท671ช] (2).

6. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ

โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | วัยอาจ, เดวิด เค.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 อ413ต 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุคส์, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 อ413ต 2547] (2).

7. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 8, เจ้านายฝ่ายเหนือ / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (3).

8. เจ้าหลวงกาวิละวีรบุรุษแห่งล้านนา / บดินทร์ กินาวงศ์, เขียน

โดย บดินทร์ กินาวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 บ116จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มิ่งขวัญ, 2546สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 บ116จ] (3).

9. เกร็ดพงศาวดารล้านนา / ลำจุล ฮวบเจริญ

โดย ลำจุล ฮวบเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ล331ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : The knowledge center, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ล331ก] (2).

10. เล่าเรื่องเวียงเจียงใหม่ = The history of Chiangmai / เขียนและเรียบเรียง, ทศ คณนาพร

โดย ทศ คณนาพร | สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ท234ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่, [2550?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ท234ร] (4).

11. พระเจ้ามังรายมหาราช (พญามังรายมหาราช) / เรียบเรียงโดย อุดม เชยกีวงศ์.

โดย อุดม เชยกีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ785พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ785พ] (2).

12. พระญาติโลกราชะ : พระเป็นเจ้าแห่งสามโลก / ผู้เขียน, อุดม รุ่งเรืองศรี, เกริก อัครชิโนเรศ.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี | เกริก อัครชิโนเรศ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 อ785พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 อ785พ] (5).

13. พระญาติโลกราชะ : รวมบทความเพื่อร่วมฉลองสมโภชในวาระครบ 600 ปี ชาตกาลของพระเจ้าติโลกราช / อุดม รุ่งเรืองศรี, เกริก อัครชิโนเรศ.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี | เกริก อัครชิโนเรศ | โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 อ785พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, 2552สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 อ785พ] (2).