ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 58 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ฮ้อบบี้จ้าวแผ่นดิน / กันยาบดี, เรียบเรียง

โดย กันยาบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ก392ฮ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ก392ฮ] (1).

2. พระราชประวัติมหาราชไทย / ผู้เรียบเรียง, ธนากิต

โดย ธนากิต.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ธ231พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ธ231พ] (1).

3. พระราชประวัติ 29 พระมหากษัตริย์ของโลก

เลขเรียกหนังสือ: 923.1 พ373 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อุทยานความรู้, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 923.1 พ373] (1).

4. ตำนานอาหรับ-เปอร์เซีย ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เขียน, ชลิตดา.

โดย ชลิตดา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ช253ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ช253ต] (1).

5. ชะตากรรมของราชวงศ์เกาหลี / รวิโรจน์.

โดย รวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 951.9 ร166ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.9 ร166ช] (1).

6. เงาอดีต / บลูเบิร์ด

โดย บลูเบิร์ด.

เลขเรียกหนังสือ: 920.7 บ232ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920.7 บ232ง] (2).

7. บรรณานุกรมเรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ : ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ / สำนักราชเลขาธิการ

โดย สำนักราชเลขาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 016.9593 ส691บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.9593 ส691บ] (2).

8. กับข้าวเจ้านาย / เวนิสา เสนีวงศ์ฯ

โดย เวนิสา เสนีวงศ์ฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ว896ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ว896ก] (2).

9. สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

โดย ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ท264ส 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ท264ส 2536] (2).

10. ลิไทย มหาธรรมราชา / สมพงษ์ เชาว์นแหลม

โดย สมพงษ์ เชาวน์แหลม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ส263ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรสาคร : สวนอักษรสาครบุรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3022 ส263ล] (1).

11. สู่ดุลยภาพ = The balancing act / โดย Joseph J. Wright, Jr. ; ศุภนิติ พลางกูร, แปล

โดย ไรท์, โจเซฟ เจ | ศุภนิติ พลางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ร951ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ร951ส] (1).

12. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่ / วีณา โรจนราธา, เรื่อง

โดย วีณา โรจนราธา | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ว815พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ว815พ] (1).

13. พระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์นักสู้ / ประพันธ์โดย วิบูล วิจิตรวาทการ

โดย วิบูล วิจิตรวาทการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 ว633พ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 ว633พ 2542] (2).

14. ราชวงศ์กษัตริย์แห่งสยาม / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

โดย พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 พ456ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 พ456ร] (1).

15. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝรั่งเศส (สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการจนถึงสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส) / โดย ชนาทิพย์ เกสะวัฒนะ.

โดย ชนาทิพย์ เกสะวัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 944 ช149ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 944 ช149ป] (2).

16. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ

โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | วัยอาจ, เดวิด เค.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 อ413ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 อ413ต] (2).

17. หนังสือภาพประวัติศาสตร์ มรดกโลกอยุธยา / โดย เสรี วังส์ไพจิตร, จุฑามาศ ศิริวรรณ

โดย เสรี วังส์ไพจิตร | จุฑามาศ ศิริวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 ส929ห (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จี เอ เมริท, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3023 ส929ห] (1).

18. หนังสือภาพประวัติศาสตร์ มรดกโลกสุโขทัย / โดย เสรี วังส์ไพจิตร, จุฑามาศ ศิริวรรณ

โดย เสรี วังส์ไพจิตร | จุฑามาศ ศิริวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ส929ห (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จี เอ เมริท, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3022 ส929ห] (1).

19. เชื้อเครือเจ้าแสนหวีสิบสองพันนา / เท่าคว่างแซ้ง และ อ้ายคำ , เรียบเรียง ; เรณู วิชาศิลป์, ปริวรรต-แปล

โดย เท่าคว่างแซ้ง | อ้ายคำ | เรณู วิชาศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 951.0049591 ท671ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2544สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.0049591 ท671ช] (2).

20. สมุดพระรูป : พระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) = A Royal Album : the children and grandchildren of King Mongkut (Rama IV) of Siam / เจฟฟรีย์ ไฟน์สโตน, เขียน ; ผู้แปล, ชาคริต ชุ่มวัฒนะ, หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต

โดย ไฟน์สโตน, เจฟฟรีย์ | ชาคริต ชุ่มวัฒนะ | ปรียนันทนา รังสิต, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ฟ914ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โลมาโฮลดิ้ง, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 923.1593 ฟ914ส] (1).