ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3467 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Southeast Asia : past & present / D.R. SarDesai

โดย SarDesai, D.R.

เลขเรียกหนังสือ: 959 S243S 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boulder, Colo. : Westview Press, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 S243S 1989] (2).

2. Angkor : the hidden glories / Michael Freeman and Roger Warner.

โดย Freeman, Michael | Warner, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 959.6 F855A (R.) เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0085 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, 1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.6 F855A] (2).

3. World prehistory : an outline / by Grahame Clark

โดย Clark, Grahame.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1 C593W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cambridge University Press, 1967, c1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1 C593W] (2).

4. Flight and rebellion : slave resistance in eighteenth-century Virginia / Gerald W. Mullin.

โดย Mullin, Gerald W.

เลขเรียกหนังสือ: 975.502 M959F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Oxford University Press, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 975.502 M959F] (1).

5. อารยธรรมตะวันออก = Eastern civilization / อรพินท์ ปานนาค ... [และคนอื่นๆ].

โดย อรพินท์ ปานนาค | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 950 อ649 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 950 อ649 2533] (2).

6. แกะรอยโสม / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.19 ท622ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.19 ท622ก] (1).

7. ยอดคน / ชัย เรืองศิลป์.

โดย ชัย เรืองศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ช371ย 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ช371ย 2536] (1).

8. ยอดคน / ชัย เรืองศิลป์.

โดย ชัย เรืองศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ช371ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ช371ย] (1).

9. ศิลปสุโขทัย = Sukhothai art L'art de Sukhothai / ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล.

โดย สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ส835ศ (อ.) เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0030 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3022 ส835ศ] (2).

10. อารยธรรมยุคใหม่ / อาจารย์ผู้บรรยายวิชา มธ. 112.

โดย อาจารย์ผู้บรรยายวิชา มธ.112.

เลขเรียกหนังสือ: 913.03 อ599อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 913.03 อ599อ] (3).

11. จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่ลพบุรีและใกล้เคียง / กรมศิลปากร.

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 913.031 ก169จ เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0027 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 913.031 ก169จ] (1). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0027] (1).

12. ศิลปและโบราณคดีไทยในประเทศไทย. เล่ม 2 = Art and archaeology in Thailand / กรมศิลปากร.

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 913.593 ก169ศ เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0022 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 913.593 ก169ศ] (1). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0022] (1).

13. ลอกคราบวัฒนธรรมฝรั่ง (มาเข้าใจวัฒนธรรมฝรั่งกันดีกว่า) / โดย ส. ศิวรักษ์.

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ส111ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรสาส์น, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 ส111ล] (1).

14. ถึงคราวโลกต้องเปื้อนเลือด / บุญมาก พรหมพ้วย, ผู้แปล.

โดย บุญมาก พรหมพ้วย.

เลขเรียกหนังสือ: 909.8 ถ459 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชดำริพับลิเคชั่น, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909.8 ถ459] (1).

15. วีรชนอาเซีย / สุชาติ สวัสดิ์ศรี

โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 920 ส761ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920 ส761ว] (2).

16. ตระกูลแม๊คฟาร์แลนด์ในกรุงรัตนโกสินทร์ ค.ศ.1860-1941 / เสถียร ตามรภาค

โดย เสถียร ตามรภาค.

เลขเรียกหนังสือ: 920.073 ส894ต เลขเรียกหนังสือ: 10615 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2527ชื่อเรื่องอื่น: ตระกูลแม๊คฟาร์แลนด์ อำมาตย์เอก พระอาจ วิทยาคม Dr. George B. McFarland ค.ศ. 1860-1941.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920.073 ส894ต] (1). Special Status (1).

17. สนมลับนโปเลียน / เคานต์ ดอร์นาโน ; แปลและเรียบเรียงโดย อมราวดี.

โดย ดอร์นาโน, เคานต์ | อมราวดี.

เลขเรียกหนังสือ: 923.147 ด286ส 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สี่เกลอ, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.147 ด286ส 2525] (1).

18. ญี่ปุ่นในมิติเวลา = Koko nihonshi / นิชิโอกะ โทราโนะสุเกะ ; แปลโดย ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์.

โดย โทราโนะสุเกะ, นิชิโอกะ | ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 952 ท861ญ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952 ท861ญ] (1).

19. สร้างคน สร้างชาติ : สไตล์ญี่ปุ่น = The making of modern Japan / เคนเนธ บี. ไพล์ ; แปลโดย ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์.

โดย ไพล์, เคนเนธ บี | ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 952 พ993ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952 พ993ส] (1).

20. ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ ค.ศ. 1815-1945 / ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม.

โดย ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม.

เลขเรียกหนังสือ: 940 ท229ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940 ท229ป] (1).