ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 52 จากทั้งหมด 145255 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประวัติการณ์สะท้านโลก / เรียบเรียงโดย คอสมอส

โดย คอสมอส.

เลขเรียกหนังสือ: 920 ค229ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฉัตรรพี, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920 ค229ป] (1).

2. สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก

โดย บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).

เลขเรียกหนังสือ: 903 ส678 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส-ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 903 ส678] (1).

3. ย้อนอดึต--เหตุการณ์สำคัญของโลก เดือนมิถุนายน / เรียบเรียงโดย กาศิก

โดย กาศิก.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ก536ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เปลือกไม้, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 ก536ย] (1).

4. เหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเสมือนนิยาย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

โดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ว555ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 ว555ห] (1).

5. แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์โลก / ฌี่ชุน, เขียน ; ศรีอุบล, แปล.

โดย ฌี่ชุน | ศรีอุบล.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ฌ111น 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เรียวข้าว, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 909 ฌ111น 2523] (1).

6. บันทึกโลก บันทึกสยาม / สุวรรณา บุญกล่ำ

โดย สุวรรณา บุญกล่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ส873บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิดดี จัง, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 ส873บ] (1).

7. ถึงคราวโลกต้องเปื้อนเลือด / บุญมาก พรหมพ้วย, ผู้แปล.

โดย บุญมาก พรหมพ้วย.

เลขเรียกหนังสือ: 909.8 ถ459 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชดำริพับลิเคชั่น, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909.8 ถ459] (1).

8. ปฏิทินประวัติศาสตร์โลก / โดย พงศ์ โสโน

โดย พงศ์ โสโน.

เลขเรียกหนังสือ: 909 พ112ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 พ112ป] (2).

9. ใต้ฟ้าเดียวกัน / ผู้เขียน, "พงศ์ โสโน"

โดย พงศ์ โสโน.

เลขเรียกหนังสือ: 909 พ112ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 พ112ต] (4).

10. ประวัติศาสตร์สังเขปของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (เรียงตามลำดับอักษร) / ผู้เขียน, พงศ์ โสโน

โดย พงศ์ โสโน.

เลขเรียกหนังสือ: 909 พ112ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 พ112ป] (1).

11. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 940.03 ร419ส 2542 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 940.03 ร419ส 2542] (2).

12. มรดกอารยธรรมโลก / โครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการบริหารวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป.

เลขเรียกหนังสือ: 930 ม192 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930 ม192 2545] (4).

13. ประวัติศาสตร์บทบาทของชาติมหาอำนาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 / จิราภรณ์ ประพินพงศกร

โดย จิราภรณ์ ประพินพงศกร | สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 จ535ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 จ535ป] (1).

14. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 940.03 ร419ส 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 940.03 ร419ส 2544] (2).

15. ATLAS แผนที่ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์แบบ / คณะผู้จัดทำ, ประเสริฐ วิทยารัฐ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ประเสริฐ วิทยารัฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 912 อ942 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุง 2544ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 912 อ942] (1).

16. ประวัติศาสตร์สากล / ประพันธ์โดย หลวงวิจิตรวาทการ

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ว527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 ว527ป] (3).

17. ย้อนรอยลี้ลับอารยธรรมโลก / คณะผู้แปล, นพพร ประชากุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย นพพร ประชากุล | บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).

เลขเรียกหนังสือ: 909 ย178 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ย178] (1).

18. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 940.03 ร419ส 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 940.03 ร419ส 2547] (2).

19. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก / นันทนา กปิลกาญจน์

โดย นันทนา กปิลกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 น418ป 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 น418ป 2548] (2).

20. ประวัติศาสตร์โลกยุคใกล้ / มหาวิทยลัยครูเซี่ยงไฮ้, เขียน ; อรุณ โรจนสันติ, แปลเรียบเรียง

โดย มหาวิทยลัยครูเซี่ยงไฮ้ | อรุณ โรจนสันติ.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ม246ป 2549 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ม246ป 2549] (1).