ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 30 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ถึงคราวโลกต้องเปื้อนเลือด / บุญมาก พรหมพ้วย, ผู้แปล.

โดย บุญมาก พรหมพ้วย.

เลขเรียกหนังสือ: 909.8 ถ459 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชดำริพับลิเคชั่น, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909.8 ถ459] (1).

2. ปฏิทินประวัติศาสตร์โลก / โดย พงศ์ โสโน

โดย พงศ์ โสโน.

เลขเรียกหนังสือ: 909 พ112ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 พ112ป] (2).

3. ประวัติศาสตร์สังเขปของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (เรียงตามลำดับอักษร) / ผู้เขียน, พงศ์ โสโน

โดย พงศ์ โสโน.

เลขเรียกหนังสือ: 909 พ112ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 พ112ป] (1).

4. ประวัติการณ์สะท้านโลก / เรียบเรียงโดย คอสมอส

โดย คอสมอส.

เลขเรียกหนังสือ: 920 ค229ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฉัตรรพี, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920 ค229ป] (1).

5. ย้อนอดึต--เหตุการณ์สำคัญของโลก เดือนมิถุนายน / เรียบเรียงโดย กาศิก

โดย กาศิก.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ก536ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เปลือกไม้, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 ก536ย] (1).

6. ลอบสังหารผู้นำ = Assassinations of leaders / บรรพต กำเนิดศิริ, ผู้เรียบเรียง

โดย บรรพต กำเนิดศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 909 บ176ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 บ176ล] (1).

7. ตำนานปริศนา / อภินันท์ ชาติบุตร

โดย อภินันท์ ชาติบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 909 อ257ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ 19, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 อ257ต] (2).

8. เหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเสมือนนิยาย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

โดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ว555ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 ว555ห] (1).

9. ก่อนประวัติศาสตร์ / ผู้เขียน, สุภาพร นาคบัลลังก์

โดย สุภาพร นาคบัลลังก์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1 ส838ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1 ส838ก] (1).

10. ตะวันออก-ตะวันตก--ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์

โดย เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

เลขเรียกหนังสือ: 909.09 อ893ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909.09 อ893ต] (1).

11. ตามรอยอารยธรรม. ตอนยุคล่าอาณานิคมกับตำนานโจรสลัด / อนันตชัย จินดาวัฒน์, ผู้เขียน

โดย อนันตชัย จินดาวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 909.07 อ169ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2553ชื่อเรื่องอื่น: ยุคล่าอาณานิคมกับตำนานโจรสลัด.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909.07 อ169ต] (1).

12. บันทึกโลก บันทึกสยาม / สุวรรณา บุญกล่ำ

โดย สุวรรณา บุญกล่ำ.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ส873บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิดดี จัง, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 ส873บ] (1).

13. ประวัติศาสตร์โลก (ฉบับสมบูรณ์) จากยุคหินถึงโลกาภิวัตน์ = World history : from stone age to globalization / อนันตชัย จินดาวัฒน์

โดย อนันตชัย จินดาวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 อ169ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 อ169ป] (1).

14. ใต้ฟ้าเดียวกัน / ผู้เขียน, "พงศ์ โสโน"

โดย พงศ์ โสโน.

เลขเรียกหนังสือ: 909 พ112ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 พ112ต] (4).

15. มรดกอารยธรรมโลก / โครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการบริหารวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป.

เลขเรียกหนังสือ: 930 ม192 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930 ม192 2545] (4).

16. ประวัติศาสตร์บทบาทของชาติมหาอำนาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 / จิราภรณ์ ประพินพงศกร

โดย จิราภรณ์ ประพินพงศกร | สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 จ535ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 จ535ป] (1).

17. ประวัติศาสตร์สากล / ประพันธ์โดย หลวงวิจิตรวาทการ

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ว527ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 ว527ป] (3).

18. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก / นันทนา กปิลกาญจน์

โดย นันทนา กปิลกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 น418ป 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 น418ป 2548] (2).

19. มรดกอารยธรรมโลก / คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก ศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2549

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก. ศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป.

เลขเรียกหนังสือ: 930 ม192ม 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930 ม192ม 2549] (1).

20. เรื่องประหลาดในราชสำนัก / โดย บรรพต กำเนิดศิริ.

โดย บรรพต กำเนิดศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7 บ176ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.7 บ176ร] (1).