ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 18 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก

โดย บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).

เลขเรียกหนังสือ: 903 ส678 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส-ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 903 ส678] (1).

2. ATLAS แผนที่ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์แบบ / คณะผู้จัดทำ, ประเสริฐ วิทยารัฐ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ประเสริฐ วิทยารัฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 912 อ942 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุง 2544ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 912 อ942] (1).

3. Atlas แผนที่ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ / ประเสริฐ วิทยารัฐ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ประเสริฐ วิทยารัฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 912 อ942 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [2555?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 912 อ942] (1).

4. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 940.03 ร419ส 2542 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 940.03 ร419ส 2542] (2).

5. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 940.03 ร419ส 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 940.03 ร419ส 2544] (2).

6. ย้อนรอยลี้ลับอารยธรรมโลก / คณะผู้แปล, นพพร ประชากุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย นพพร ประชากุล | บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).

เลขเรียกหนังสือ: 909 ย178 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ย178] (1).

7. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 940.03 ร419ส 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 940.03 ร419ส 2547] (2).

8. ประวัติศาสตร์โลกยุคใกล้ / มหาวิทยลัยครูเซี่ยงไฮ้, เขียน ; อรุณ โรจนสันติ, แปลเรียบเรียง

โดย มหาวิทยลัยครูเซี่ยงไฮ้ | อรุณ โรจนสันติ.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ม246ป 2549 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ม246ป 2549] (1).

9. เหตุการณ์สำคัญที่สุดของโลกในศตวรรษที่ 20 ศตวรรษแห่งสงคราม / ธนู แก้วโอภาส.

โดย ธนู แก้วโอภาส.

เลขเรียกหนังสือ: 909.82 ธ281ห 2549 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, / 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909.82 ธ281ห 2549] (1).

10. ย้อนรอยลี้ลับอารยธรรมโลก / คณะผู้แปล, นพพร ประชากุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย นพพร ประชากุล | บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).

เลขเรียกหนังสือ: 909 ย178 2549 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ย178 2549] (1).

11. พลิกประวัติศาสตร์โลก สำรวจสังคมมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน / แพทริเซีย เอส. แดเนียลส์, สตีเวน จี. ไฮสลอป, เขียน ; คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์, ผู้แปล.

โดย แดเนียลส์, แพทริเซีย เอส | ไฮสลอป, สตีเวน จี | คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ด957พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ด957พ] (1).

12. ความรู้รอบตัวสำหรับเด็ก เรื่อง ประวัติศาสตร์โลกของเรา = Usborne internet-linked first encyclopedia of history / เรื่อง, ฟิโอนา แชนเดลอร์ ; ภาพประกอบ, เดวิด แฮนค๊อค, แปล, ชุลีพร สุสุวรรณ

โดย แชนด์เลอร์, ฟิโอน่า | ชุลีพร สุสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ช791ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์คิดส์, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ช791ค] (1).

13. เรื่องจริงนอกบันทึกประวัติศาสตร์ / คณะผู้แปล, นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, วลีพร หวังซื่อกุล, มานียา ธรรมตารีย์

โดย นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี | วลีพร หวังซื่อกุล | มานียา ธรรมตารีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ร852 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ร852] (1).

14. The great book of world heritage. เล่ม 2, มรดกอารยธรรมก้องโลก = The great book of world heritage sites : ancient civilizations / มาร์โก กัตตาเนโอ และจัสมีนา ตรีโฟนี ; ธญา วิชญเธียร, แปล

โดย กัตตาเนโอ, มาร์โก | ตรีโฟนี, จัสมีนา | ธญา วิชญเธียร.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ก387ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, 2554ชื่อเรื่องอื่น: มรดกอารยธรรมก้องโลก.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ก387ด] (1).

15. The great book of world heritage. เล่ม 1, อลังการสถาปัตยกรรมล้ำค่า = The great book of world heritage sites : the treasures of art / มาร์โก กัตตาเนโอ และจัสมีนา ตรีโฟนี, เขียน ; เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์, แปล

โดย กัตตาเนโอ, มาร์โก | ตรีโฟนี, จัสมีนา | เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ก387ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, 2554ชื่อเรื่องอื่น: อลังการสถาปัตยกรรมล้ำค่า.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ก387ด] (1).

16. ถอดรหัสประวัติศาสตร์ = Exploring history / ผู้แต่ง, K. M. Kostyal ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้แปล, กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์

โดย กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ | คอสยาส์, เค. เอ็ม | เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ถ296 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, 2555สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ถ296] (1).

17. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 940.03 ร419ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2531-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 940.03 ร419ส] (7).

18. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : เอเชีย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 950.03 ส678 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 950.03 ส678] (6).