ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก / นันทนา กปิลกาญจน์.

โดย นันทนา กปิลกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 น418ป 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 909 น418ป 2539] (1).

2. แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์โลก / ฌี่ชุน, เขียน ; ศรีอุบล, แปล.

โดย ฌี่ชุน | ศรีอุบล.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ฌ111น 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เรียวข้าว, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 909 ฌ111น 2523] (1).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมโลก = World society / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ม246อ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 909 ม246อ 2537] (2).

4. ประวัติศาสตร์สากล / หลวงวิจิตรวาทการ.

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ว527ป 2514 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 909 ว527ป 2514] (5).