ผลการค้นหาของคุณมี 12 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก / นันทนา กปิลกาญจน์.

โดย นันทนา กปิลกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 น418ป 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 909 น418ป 2539] (1).

2. ตะวันออก-ตะวันตก--ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์

โดย เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

เลขเรียกหนังสือ: 909.09 อ893ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909.09 อ893ต] (1).

3. มรดกอารยธรรมโลก / โครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการบริหารวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป.

เลขเรียกหนังสือ: 930 ม192 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930 ม192 2545] (4).

4. ย้อนรอยลี้ลับอารยธรรมโลก / คณะผู้แปล, นพพร ประชากุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย นพพร ประชากุล | บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).

เลขเรียกหนังสือ: 909 ย178 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ย178] (1).

5. ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก / นันทนา กปิลกาญจน์

โดย นันทนา กปิลกาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 น418ป 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 น418ป 2548] (2).

6. ย้อนรอยลี้ลับอารยธรรมโลก / คณะผู้แปล, นพพร ประชากุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย นพพร ประชากุล | บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).

เลขเรียกหนังสือ: 909 ย178 2549 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ย178 2549] (1).

7. มรดกอารยธรรมโลก / คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก ศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2549

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก. ศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป.

เลขเรียกหนังสือ: 930 ม192ม 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930 ม192ม 2549] (1).

8. ไขปริศนาอารยธรรมโลก = Hidden history / ไบรอัน ฮอห์ตัน, เขียน ; ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล, แปล

โดย ฮอห์ตัน, ไบรอัน | ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1 ฮ199ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น มูลนิธิเด็ก, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1 ฮ199ข] (1).

9. ขุดตำนานฅนนอกประวัติศาสตร์ / ไบรอัน ฮอห์ตัน, เขียน ; ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล, แปล

โดย ฮอห์ตัน, ไบรอัน | ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1 ฮ199ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1 ฮ199ข] (1).

10. The great book of world heritage. เล่ม 2, มรดกอารยธรรมก้องโลก = The great book of world heritage sites : ancient civilizations / มาร์โก กัตตาเนโอ และจัสมีนา ตรีโฟนี ; ธญา วิชญเธียร, แปล

โดย กัตตาเนโอ, มาร์โก | ตรีโฟนี, จัสมีนา | ธญา วิชญเธียร.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ก387ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, 2554ชื่อเรื่องอื่น: มรดกอารยธรรมก้องโลก.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ก387ด] (1).

11. The great book of world heritage. เล่ม 1, อลังการสถาปัตยกรรมล้ำค่า = The great book of world heritage sites : the treasures of art / มาร์โก กัตตาเนโอ และจัสมีนา ตรีโฟนี, เขียน ; เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์, แปล

โดย กัตตาเนโอ, มาร์โก | ตรีโฟนี, จัสมีนา | เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ก387ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, 2554ชื่อเรื่องอื่น: อลังการสถาปัตยกรรมล้ำค่า.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 ก387ด] (1).

12. มรดกอารยธรรมโลก / ศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก. ศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป.

เลขเรียกหนังสือ: 930 ม192ม 2553 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930 ม192ม 2553] (1).