ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. ประวัติศาสตร์ไทยในสายตาของจีน / ต้วน ลี เซิง, เขียน

โดย ต้วน, ลี เซิง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ต219ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพรส, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ต219ป] (2).

102. เกิดกลางกรุง ชุดถนนหนทาง / เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท

โดย เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท.

เลขเรียกหนังสือ: 388.109 ฉ433ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 388.109 ฉ433ก] (2).

103. ขุนนางอยุธยา / มานพ ถาวรวัฒน์สกุล

โดย มานพ ถาวรวัฒน์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 ม443ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 ม443ข] (2).

104. พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) / วิรัช ถิรพันธุ์เมธี

โดย วิรัช ถิรพันธุ์เมธี.

เลขเรียกหนังสือ: 923.5593 ว689พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.5593 ว689พ] (2).

105. อยู่อย่างจีน / ประสงค์ สุ่นศิริ

โดย ประสงค์ สุ่นศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 900.951 ป389อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กตัญญู, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.951 ป389อ] (2).

106. ศตวรรษแห่งวิกฤตการณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม ร.ศ. 112 และศาสนสภาโลก / โดย ส. ศิวรักษ์

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ส113ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ส113ศ] (2).

107. โฮจิมินห์ = President Ho Chi Minh / วินัย คุณอุดม, บรรณาธิการ

โดย วินัย คุณอุดม.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1597 ฮ871 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1597 ฮ871] (2).

108. ฮั่น : ชาติพันธุ์ที่ไม่มีวันตาย / โดย เล่าชวนหัว

โดย เล่าชวนหัว.

เลขเรียกหนังสือ: 951 ล831ฮ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951 ล831ฮ] (2).

109. คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ค391 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ค391 2536] (2).

110. เล่าเรื่องบางกอก / ส. พลายน้อย

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส113ล 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส113ล 2535] (1).

111. วิถีชีวิตผู้นำในประวัติศาสตร์ / เรียบเรียงโดย องอาจ นิมิตกุล

โดย องอาจ นิมิตกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 920 อ117ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดินสอ, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920 อ117ว] (2).

112. เรื่องสนุกในแผ่นดินพระนารายณ์ / โดย วิบูล วิจิตรวาทการ

โดย วิบูล วิจิตรวาทการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 ว633ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมึกจีน, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 ว633ร] (3).

113. ร. 5 กับกรุงสยาม / โดย ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์

โดย ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ช527ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ช527ร] (1).

114. บทนำแห่งตะวันออกกลาง / ผู้แต่ง, จรัญ มะลูลีม ... [และคนอื่นๆ]

โดย จรัญ มะลูลีม.

เลขเรียกหนังสือ: 956 บ135 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 956 บ135] (2).

115. เสด็จเตี่ย พระบิดาแห่งราชนาวีไทย / ธีระชัย ธนาเศรษฐ, บรรณาธิการผู้เรียบเรียง

โดย ธีระชัย ธนาเศรษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.5 ส893 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธีรกิจ, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.5 ส893] (1).

116. ภูมิภาคอ่าวเปอร์เชียหลังสงคราม / จรัญ มะลูลีม

โดย จรัญ มะลูลีม.

เลขเรียกหนังสือ: 956 จ154ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 956 จ154ภ] (2).

117. เปิดโลกสิบสองปันนา / เทอด เกียรติภูมิ

โดย เทอด เกียรติภูมิ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0951 ท663ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ษรฉัตร, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0951 ท663ป] (2).

118. ชื่อสถานที่ในเอกสารจีนโบราณที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย / Wang Wei Min, เรียบเรียงและแปล

โดย วาง เวีย มิน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ช599 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ช599] (2).

119. ฮวงซุ้ย : ประวัติสุสานสถานที่ฝังศพ / รวบรวมมาแปลและเรียบเรียงโดย ชิต สุนทรโรทยาน

โดย ชิต สุนทโรทยาน.

เลขเรียกหนังสือ: 393 ช552ฮ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัลดาลสาส์น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 393 ช552ฮ] (2).

120. อาณาจักรเจนละ : ประวัติศาสตร์อีสานโบราณ / ธิดา สาระยา

โดย ธิดา สาระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ธ581อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ธ581อ] (3).