ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย / เรียบเรียงโดย สุนทร บุญประสิทธิ์พร

โดย สุนทร บุญประสิทธิ์พร.

เลขเรียกหนังสือ: 926.1 ส789พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงเทียน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 926.1 ส789พ] (1).

122. เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ทหารเสือสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง / โดย พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

โดย พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.5593 พ456จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : บันทึกสยาม, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.5593 พ456จ] (2).

123. พระบิดาในดวงใจนิรันดร / คณะสังคมผาสุก

โดย คณะสังคมผาสุก.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ค125พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สแควร์ ฟริ้นติ้ง, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ค125พ] (2).

124. Burmese crafts : past and present / Sylvia Fraser-Lu

โดย Fraser-Lu, Sylvia.

เลขเรียกหนังสือ: 709.591 F842B (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 709.591 F842B] (1).

125. Women and the political process in twentieth-century Iran / Parvin Paidar

โดย Paidar, Parvin.

เลขเรียกหนังสือ: 305.420955 P142W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.420955 P142W] (1).

126. The Cambridge encyclopedia of Latin America and the Caribbean / general editors, Simon Collier, Thomas E. Skidmore, Harold Blakemore

โดย Collier, Simon | Skidmore, Thomas E | Blakemore, Harold.

เลขเรียกหนังสือ: 980.03 C178 1992 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, 1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 980.03 C178 1992] (1).

127. Hong Kong : somewhere between heaven and earth / selected and edited by Barbara-Sue White

โดย White, Barbara-Sue.

เลขเรียกหนังสือ: 951.25 H772 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Oxford University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.25 H772] (1).

128. The French revolution in social and political perspective / edited by Peter Jones

โดย Jones, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 944.04 F875 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 944.04 F875] (1).

129. Ancestor Masks and Aristocratic power in Roman culture / Harriet I. Flower

โดย Flower, Harriet I.

เลขเรียกหนังสือ: 393.9 F644A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Clarendon Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 393.9 F644A] (1).

130. The United States, The Mekong committee and Thailand : a study of American multilateral and bilateral assistance to North-East Thailand since the 1950s / by Pachoom Chomchai

โดย Pachoom Chomchai | Chulalongkorn University. Institute of Asian Studies.

เลขเรียกหนังสือ: 327.593073 P116U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.593073 P116U] (1).

131. บันทึกรายวันของ เซอร์ จอห์น เบาริง

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3034 บ268 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3034 บ268] (1).

132. สืบสานตำนานบางกอก / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

โดย พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 พ456ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 พ456ส] (2).

133. สมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 5 และคุณห้องทอง / เรียบเรียงโดย วิวะรา สอนชัยภูมิ

โดย วิวะรา สอนชัยภูมิ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ว741ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงเทียน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ว741ส] (2).

134. ราชสำนักสโมสร / เอนก นาวิกมูล

โดย เอนก นาวิกมูล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ893ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ893ร] (3).

135. พลังลึกลับแห่งปิรามิด / ผู้เขียน, แมกซ์ โทธ และ กรีก นีย์ ; บรรณาธิการแปลเรียบเรียง, บัวแก้ว ไชยหลวงผา

โดย โทธ, แมกซ์ | นีย์, กรีก | บัวแก้ว ไชยหลวงผา.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ท834พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดลฟี, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 ท834พ] (2).

136. อินโดจีนภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตั้งแต่ ค.ศ. 1975-1991 / ผู้แต่ง, ธีระ นุชเปี่ยม

โดย ธีระ นุชเปี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 320.959 ธ661อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.959 ธ661อ] (2).

137. เมืองพระนคร นครวัด นครธม = ANGKOR : an introduction / ยอร์ช เซเดส์, แต่ง ; ปรานี วงษ์เทศ, แปล

โดย เซเดส์, ยอร์ช | ปรานี วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.6 ซ511ม 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.6 ซ511ม 2540] (2).

138. ท้าวทองกีบม้า : ราชินีขนมไทยและบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อยุธยา / เขียนโดย มานพ ถนอมศรี

โดย มานพ ถนอมศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 ม443ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตันอ้อ แกรมมี่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 ม443ท] (2).

139. ประวัติศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ / ผู้เขียน, ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

โดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9 ฉ233ป 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9 ฉ233ป 2539] (2).

140. สู่ยอดดอยในพม่า / โดย จำลอง ทองดี

โดย จำลอง ทองดี.

เลขเรียกหนังสือ: 900.9591 จ377ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ เค บุคส์, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.9591 จ377ส] (1).