ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์ / จิตร ภูมิศักดิ์

โดย จิตร ภูมิศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.912 จ433ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.912 จ433ค 2540] (1).

142. เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

โดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ฉ233ศ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ฉ233ศ 2540] (2).

143. A new history of Christianity / Vivian Green

โดย Green, Vivian.

เลขเรียกหนังสือ: 270 G798N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Gloucestershire : Sutton, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 270 G798N] (1).

144. Feminism and history / edited by Joan Wallach Scott

โดย Scott, Joan Wallace.

เลขเรียกหนังสือ: 305.4 F329 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.4 F329] (1).

145. African studies in social movements and democracy / edited by Mahmood Mamdani and Ernest Wamba-dia-Wamba

โดย Mamdani, Mahamood | Wamba-dia-Wamba, Ernest.

เลขเรียกหนังสือ: 960 A258 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dakar, Senegal : Codesria, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 960 A258] (1).

146. Between Tokyo and Moscow : the history of an uneasy relationship, 1972 to the 1990s / Joachim Glaubitz

โดย Glaubitz, Joachim.

เลขเรียกหนังสือ: 327.47052 G551B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hurst & Company, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.47052 G551B] (1).

147. War and peace : international relations 1914-1945 / David Williamson

โดย Williamson, David.

เลขเรียกหนังสือ: 940.32 W729W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder & Stoughton, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.32 W729W] (1).

148. The Hindu nationalist movement and Indian politics 1925 to the 1990s / Christophe Jaffrelot

โดย Jaffrelot, Christophe.

เลขเรียกหนังสือ: 945.035 J23H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hurst & Company, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 945.035 J23H] (1).

149. The sea and history / edited by E. E. Rice

โดย Rice, E. E.

เลขเรียกหนังสือ: 909.0962 S438 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Phoenix Mill, Englahd : Sutton, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909.0962 S438] (1).

150. The Changing role of women 1815-1914 / Paula Bartley

โดย Bartley, Paula.

เลขเรียกหนังสือ: 305.42 B291C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder & Stoughton, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.42 B291C] (1).

151. ไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทงสมัยสุโขทัย / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 ม969 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.914 ม969 2539] (1).

152. กำเนิดอาณาจักรลานนาไทย = A study of the formation of the Lanna State / ธำรงศักดิ์ ทำบุญ

โดย ธำรงศักดิ์ ทำบุญ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ธ557ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2528หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.303 ธ557ก] (1).

153. หนังสืออนุสรณ์ 50 ปี แห่งการครองราชย์-ภูมิพลมหาราช

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ห151 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สาส์นประชาราษฎร์, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ห151] (1).

154. ฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ล้นเกล้าฯ ชาวไทย

โดย วิทยาลัยทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ฉ152 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยทองสุข, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ฉ152] (1).

155. มัณฑะเล : นครราชธานี ศูนย์กลางแห่งจักรวาล / เรื่อง, ธิดา สาระยา

โดย ธิดา สาระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.1 ธ581ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.1 ธ581ม] (1).

156. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ก169ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ก169ส] (2).

157. เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ / บรรณาธิการ, เย็นใจ เลาหวณิช

โดย เย็นใจ เลาหวณิช | สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 จ758 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 จ758] (1).

158. แคว้นสุโขทัย : รัฐในอุดมคติ / สุจิตต์ วงษ์เทศ

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ส752ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3022 ส752ค 2539] (2).

159. พระนางเธอลักษมีลาวัณ พระมเหสีในรัชกาลที่ 6 / กันยาบดี, เรียบเรียง

โดย กันยาบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 929.709593 ก392พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : บันทึกสยาม, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.709593 ก392พ] (3).

160. ประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุค 2475 ที่ถูกบิดเบือน / ผู้เขียน, สุพจน์ ด่านตระกูล

โดย สุพจน์ ด่านตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ส826ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ส826ป] (2).