ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. The French in Indo-China : with a narrative of Garnier's explorations in Cochin-China, Annam and Tonquin

เลขเรียกหนังสือ: 915.904 F873 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : White Lotus, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.904 F873] (1).

182. Through the buffer state : travels in Borneo, Siam, Cambodia, Malaya and Burma / John MacGregor

โดย MacGregor, John.

เลขเรียกหนังสือ: 915.904 M147T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : White Lotus, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.904 M147T] (1).

183. The Nan chronicle / David K. Wyatt, translator & editor.

โดย Wyatt, David K.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 N175 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ithaca, N.Y. : Southeast Asia Program, Cornell University, 1994สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 N175] (1).

184. The Times illustrated history of Europe / Felipe Fernandez-Armesto

โดย Fernandez-Armesto, Felipe.

เลขเรียกหนังสือ: 940 F363T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Times Books, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 940 F363T] (1).

185. 50 Thais who helped shape Thailand / Pichai Chuensuksawadi, editor

โดย Pichai Chuensuksawadi.

เลขเรียกหนังสือ: 920.0593 F469 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Post Publishing Public, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 920.0593 F469] (1).

186. Lords of the sunset / Maurice Collis

โดย Collis, Maurice.

เลขเรียกหนังสือ: 959.104 C713L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : AVA House, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.104 C713L] (1).

187. Palaces of Bangkok : royal residences of the Chakri dynasty / Naengnoi Suksri ; with photographs by Michael Freeman

โดย Naengnoi Suksri | Freeman, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 728.8209593 N143P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Asia Books, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 728.8209593 N143P] (1).

188. Stones of fire / Isobel Kuhn

โดย Kuhn, Isobel.

เลขเรียกหนังสือ: 922.60951 K96S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Robesonia, Pa. : OMF Books, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 922.60951 K96S] (1).

189. Cambodian refugees repatriation

เลขเรียกหนังสือ: 362.8709596 C176 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Armed Forces Information Office, Supreme Command Headquaters, [1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.8709596 C176] (2).

190. A chronology and fact book of the United Nations, 1941-1979 / Thomas Hovet, Jr., Erica Hovet

โดย Hovet, Thomas | Hovet, Erica.

เลขเรียกหนังสือ: 341.23 H845C 1979 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Dobbs Ferry, N.Y. : Oceana, 1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 341.23 H845C 1979] (1).

191. Golden Myanmar / text by Wilhelm Klein ; photography by Gunter Pfannmuller

โดย Klein, Wilhelm | Pfannmuller, Gunther.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8958 K64G (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Hofer Media, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 305.8958 K64G] (1).

192. National atlas of China. Vol. 1, Taiwan / editor-in-chief, Chang Chi-yun

โดย Chang, Chi-yun.

เลขเรียกหนังสือ: 912.51249 N277 1963 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Yang Ming Shan, Taiwan : The National War College, 1963สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 912.51249 N277 1963] (1).

193. Thailand : King Bhumibol Adulyadej : the golden jubilee 1946-1996

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 T364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Asia Books, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 T364] (1).

194. Ayutthaya : the portraits of the living legends / editor, Sunait Chutintaranond ; English translators, Robert Bruce Halliday, James Robert Haft ; photographers, Manich Sriwanichpoom, Pit Yaopirom

โดย Sunait Chutintaranond | Manit Sriwanichpoom | Pit Yaopirom | Halliday, Robert Bruce | Haft, James Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 A989 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st English ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Plan Motif Publishers, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 A989] (1).

195. Guide to GEC 'A' level : world history before 1497 : paper 14

เลขเรียกหนังสือ: 907.6 G946 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5 rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S Mubaruk & Brothers, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 907.6 G946 1995] (1).

196. Guide to GCE 'A' level : history of South East, South and East Asia 1824-1959 : paper 6

เลขเรียกหนังสือ: 950.076 G946 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5 rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S Mubaruk & Brothers, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 950.076 G946 1995] (1).

197. Far Eastern Economic Review : telling Asia's story for fifty years

เลขเรียกหนังสือ: 950 F219 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Review Publishing, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 950 F219] (1).

198. หนังสือจดหมายเหตุฯ = The Bangkok recorder

โดย สำนักราชเลขาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ห144 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวบรวมพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักราชเลขาธิการ, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 ห144] (2).

199. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี / เรียบเรียงโดย บรรเจิด อินทุจันทร์ยง

โดย บรรเจิด อินทุจันทร์ยง.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7 บ153ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 929.7 บ153ร] (1).

200. พระองค์ดำ : สมเด็จพระนเรศวรมหาราช / เรียบเรียง, สุทนต์ ขวัญนคร

โดย สุทนต์ ขวัญนคร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 ส777พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังทรัพย์, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 ส777พ] (1).