ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112 / จรรยา ประชิตโรมรัน.

โดย จรรยา ประชิตโรมรัน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 จ148ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 จ148ก 2537] (2).

42. พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน / กรมศิลปากร.

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ก169พ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ก169พ 2537] (1).

43. กรุงศรีอยุธยา / ธีระชัย ธนาเศรษฐ.

โดย ธีระชัย ธนาเศรษฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ธ663ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธีรกิจ (ประเทศไทย), 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ธ663ก] (1).

44. Megatrends Asia : the eight Asian megatrends that are changing the world / John Naisbitt.

โดย Naisbitt, John.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4825 N158M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Nicholas Brealey, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4825 N158M] (2).

45. Siam mapped : a history of the geo-body of a nation / Thongchai Winichakul.

โดย Thongchai Winichakul.

เลขเรียกหนังสือ: 911.593 T486S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Silkworm Books, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 911.593 T486S] (3).

46. ความทรงจำของข้าพเจ้า นิกิต้า ครุสชอฟ = Khrushchev remembers / ผู้แปลและเรียบเรียง, เปรมชัย พริ้งศุลกะ.

โดย เปรมชัย พริ้งศุลกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 940.53 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธ, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.53 ค181] (1).

47. Dance, drama, and theatre in Thailand : the process of development and modernization / Mattani Mojdara Rutnin

โดย Mattani Mojdara Ratnin.

เลขเรียกหนังสือ: 792.09593 M435D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Centre for East Asian Cultural Studies for Unesco. The Toyo Bunko, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.09593 M435D] (1).

48. Truman : a centenary remembrance / Robert H. Ferrelll.

โดย Ferrell, Robert H.

เลขเรียกหนังสือ: 973.918 F381T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Viking Press, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 973.918 F381T] (2).

49. The American quest / by Leland D. Baldwin and Erling A. Erickson.

โดย Baldwin, Leland D | Erickson, Erling A.

เลขเรียกหนังสือ: 973 B181A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Wadworth, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 973 B181A] (2).

50. The Padaeng Chronicle and the Jengtung State Chronicle translated / Sao Soimong Mangrai.

โดย Saimong Mangrai, Sao.

เลขเรียกหนังสือ: 959.1 S132P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ann Arbor, Mich. : The University of Michigan, 1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.1 S132P] (2).

51. Lords of life : a history of the kings of Thailand / Prince Chula Chakrabongse.

โดย Chula Chakrabongse, Prince.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 C559L 1967 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Alvin Redman, 1967, c1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 C559L 1967] (2).

52. Anuson Walter Vella / Ronald D. Renard.

โดย Renard, Ronald D.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 R394A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 R394A] (2).

53. The rise of Ayudthya : a history of Siam in the Fourteenth and Fifteenth Centuries / Charnvit Kasetsiri.

โดย Charnvit Kasetsiri.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 C483R เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0172 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Oxford University Press, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 C483R] (1). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0172] (1).

54. 800,000,000 the real China / by Ross Terrill.

โดย Terrill, Ross.

เลขเรียกหนังสือ: 951 T326E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Delta Book, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951 T326E] (2).

55. San Francisco : a chronological & documentary history, 1542-1970 / compiled and edited by Robert Mayer.

โดย Mayer, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 979.461 S195 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dobbs Ferry, N.Y. : Oceana, 1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 979.461 S195] (2).

56. Ancient Tahitian society / Douglas L. Oliver.

โดย Oliver, Douglas L.

เลขเรียกหนังสือ: 996 O48A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Honolulu, Hawaii : University Press of Hawaii, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 996 O48A] (2).

57. The Russian revolution : the overthrow of Tzarism and the triumph of the Soviets / Leon Trotsk.

โดย Trotsky, Leon.

เลขเรียกหนังสือ: 947.084 T858R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Doubleday Anchor, 1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 947.084 T858R] (1).

58. Asia and Western Dominance / K.M. Panikkar.

โดย Panikkar, Kavalam Madhava.

เลขเรียกหนังสือ: 950 P192A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Collier Books, 1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 950 P192A] (2).

59. The making of South East Asia / G. Coedes ; translated by H. M. Wright.

โดย Coedes, G | Wright, H. M.

เลขเรียกหนังสือ: 959 C672M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : University of California Press, 1972, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 C672M] (2).

60. Felicitation volumes of Southeast-Asian studies / The Siam Society.

โดย The Siam Society.

เลขเรียกหนังสือ: 959 S562F เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0046 | สพ.8 0045 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Siam Society, 1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 S562F] (1). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0045] (2).