ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Early South East Asia : essays in archaeology, history and history and historical geography / edited by R. B. Smith and W. Watson.

โดย Smith, Ralph Bernard | Watson, William.

เลขเรียกหนังสือ: 959 S657E เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0060 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, 1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 S657E] (1). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0060] (1).

62. Southeast Asia : its historical devolopment / John F. Cady.

โดย Cady, John Frank.

เลขเรียกหนังสือ: 959 C126S เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0057 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hall, c1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 C126S] (2). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0057] (1).

63. India : a world in transition / by Beatrice Pitney Lamb.

โดย Lamb, Beatrice Pitney.

เลขเรียกหนังสือ: 954 L218I 1968 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Frederick A Praeger, 1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 954 L218I 1968] (2).

64. Sawaddi 15 years (1956-1971).

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 S271 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok The American Women's Club of Thailand, [1971?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 S271] (3).

65. The lessons of history / by Will and Ariel Durant.

โดย Durant, Will | Durant, Ariel.

เลขเรียกหนังสือ: 901.9 D951L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Simon and Schuster, 1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 901.9 D951L] (2).

66. The rise of the west : a history of the human community / William H. McNeil.

โดย McNeill, William H.

เลขเรียกหนังสือ: 909 M169R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : The University of Chicago Press, 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 M169R] (2).

67. Ancient cities in Thailand / by Abha Bhamorabutr.

โดย Abha Bhamorabutr.

เลขเรียกหนังสือ: 913.593 A147A เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0212 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Department of Correction Press, 1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 913.593 A147A] (1). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0212] (1).

68. Confucianism and Chinese civilization / edited by Arthur F. Wright.

โดย Wright, Arthur F.

เลขเรียกหนังสือ: 931 C748 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stanford : Stanford University Press, 1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 931 C748] (1).

69. The Greeks / H. D. F. Kitto.

โดย Kitto, H. D. F.

เลขเรียกหนังสือ: 938 K62G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore : Penguin, 1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 938 K62G] (1).

70. The statesman's year-book ...

โดย Paxton, John | Hunter, Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 032 S797 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Macmillan, 1980-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 032 S797] (1).

71. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / จรรยา ประชิตโรมรัน.

โดย จรรยา ประชิตโรมรัน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3024 จ148ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3024 จ148ส] (1).

72. The Oxford histiry of the American people / Samuel Eliot Morison.

โดย Morison, Samuel Eliot.

เลขเรียกหนังสือ: 917 M861O (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, 1965สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 917 M861O] (1).

73. The Siam society under five erigns / Bonnie Davis.

โดย Davis, Bonnie.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 D261S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Siam Society, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 D261S] (1). Items available for reference: [Call number: 959.3 D261S] (1).

74. Rattanakosin bicentennial life and people : in commenoration of Bangkok 200 years / Committee for the Rattanakosin Bicentennial Celebration.

โดย Committee for the Rattanakosin Bicentennial Celebration.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 C734R (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Nonsuch, 1982สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 C734R] (1), [Call number: 959.3 C734R] (1).

75. Thailand / Pissit Charoenwongsa and M. C. Subhadradis Diskul.

โดย Pisit Charoenwongsa | Subhadradis Diskul, M.C.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 P677T (R.) เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0074 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Geneva, Switzerland : Nagel, c1978สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 P677T] (2).

76. Portrait of Bangkok / Larry Sternstein.

โดย Sternstein, Larry.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 S838P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Bangkok Metropolitan Administration, 1982สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 S838P] (2), [Call number: 959.3 S838P] (1).

77. What price vigilance ? : the burdens of national defense / Bruce M. Russett.

โดย Russett, Bruce M.

เลขเรียกหนังสือ: 355.03 R968W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven : Yale University Press, 1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 355.03 R968W] (1).

78. Essentials of national government / Jewell Cass Phillips, Henry J. Abraham, Cortez A. M. Ewing.

โดย Phillips, Jewell Cass | Abraham, Henry J | Ewing, Cortez A. M.

เลขเรียกหนังสือ: 320.973 P561E 1966 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : American, , 1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.973 P561E 1966] (1).

79. The Pacific War, 1931-1945 : a critical perspective on Japan's role in World War II / by Saburo Ienaga

โดย Ienaga, Saburo.

เลขเรียกหนังสือ: 940.5352 I22P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Pantheon Books, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.5352 I22P] (1).

80. ปฏิทินประวัติศาสตร์โลก / โดย พงศ์ โสโน

โดย พงศ์ โสโน.

เลขเรียกหนังสือ: 909 พ112ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 พ112ป] (2).