ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. พม่าผ่าเมือง / เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

โดย เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9591 ก853พ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9591 ก853พ 2536] (2).

82. 6 จอมพลไทย : ยุคระบอบประชาธิปไตย / ศรีพนม สิงห์ทอง

โดย ศรีพนม สิงห์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 923.2593 ศ228ห 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.2593 ศ228ห 2539] (3).

83. สืบสิ้นแผ่นดินสยาม : บันทึกลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สยามฯจากอดีตถึงปัจจุบัน / ชัยพิชิต เชื้อมงคล, เรียบเรียง

โดย ชัยพิชิต เชื้อมงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส736 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังทรัพย์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส736] (1).

84. รัฐธรรมนูญเลือด : บันทึกอีกบทของประวัติศาสตร์สยามฯ 14 ตุลา-วันมหาวิปโยค / ชัยพิชิต เชื้อมงคล, เรียบเรียง

โดย ชัยพิชิต เชื้อมงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ช398ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังทรัพย์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ช398ร] (1).

85. เสด็จพ่อฯ : หมายเหตุเรื่องราวและเหตุการณ์ในสมัยแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ชัยพิชิต เชื้อมงคล, เรียบเรียง

โดย ชัยพิชิต เชื้อมงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ช398ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังทรัพย์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ช398ส] (1).

86. ลูกๆ ของพ่อ / ฉัตรเฉลิม, เรียบเรียง

โดย ฉัตรเฉลิม.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ฉ231ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ลายกนก, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ฉ231ล] (2).

87. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช--ในหลวงของเรา-- / วารี อัมไพรวรรณ, รวบรวมและเรียบเรียง

โดย วารี อัมไพรวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ว484พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (พัฒนาปรับปรุงเนื้อหา)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภัทรินทร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ว484พ 2540] (1).

88. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช--ในหลวงของเรา / ผู้เรียบเรียง, วารี อัมไพรวรรณ

โดย วารี อัมไพรวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ว484พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภัทรินทร์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ว484พ] (1).

89. สังคมเศรษฐกิจโลก : โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลง / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9 ร314ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สื่อเสรี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9 ร314ส] (3).

90. สัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น / ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์, เรียบเรียง

โดย ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 327.593052 ส613 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.593052 ส613] (1).

91. ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ รัชกาลที่ 5

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ป352 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : จัดจำหน่ายโดย หนังสือสายน้ำ, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ป352] (1).

92. ยกเครื่องรัฐบาล : กรณีศึกษาการสร้างรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกา = Reinventing government / ทศพร ศิริสัมพันธ์

โดย ทศพร ศิริสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 351.73 ท237ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.73 ท237ย] (2).

93. ร. 5 กับกรุงสยาม / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์

โดย ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ช527ร 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ช527ร 2539] (2).

94. สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

โดย ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ท264ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ท264ส] (2).

95. Egypt, Greece and Rome : civilizations of the ancient Mediterranean / Charles Freeman

โดย Freeman, Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 909.09822 F855E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909.09822 F855E] (1).

96. Hellenistic civilisation / by Sir William Tarn

โดย Tarn, William, Sir | Griffith, G.T.

เลขเรียกหนังสือ: 949.501 T189H 1952 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed. / revised by the Author and G.T. Griffithข้อมูลการพิมพ์: London : Methuen, 1952 (reprinted 1974)สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 949.501 T189H 1952] (1).

97. 100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง.

โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 320.809593 ธ286ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.809593 ธ286ร] (3).

98. คัมภีร์นารายณ์ 20 ปาง กับ คนไทย = Narai Yi Sip Pang (The legend of Vishnu's twenty avatars) and its influence on Thai culture / นิยะดา เหล่าสุนทร

โดย นิยะดา เหล่าสุนทร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.5211 น643ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แม่คำผาง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.5211 น643ค] (2).

99. การกำหนดนโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ / เขียน ธีระวิทย์

โดย เขียน ธีระวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 327.1 ข752ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.1 ข752ก] (2).

100. ประชุมพงศาวดาร. ภาคที่ 65, โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน

เลขเรียกหนังสือ: 959.3024 ป247 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวมพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชัยวิโรจน์การพิมพ์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3024 ป247] (1).