ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3460 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Southeast Asia : past & present / D.R. SarDesai

โดย SarDesai, D.R.

เลขเรียกหนังสือ: 959 S243S 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boulder, Colo. : Westview Press, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 S243S 1989] (2).

2. Angkor : the hidden glories / Michael Freeman and Roger Warner.

โดย Freeman, Michael | Warner, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 959.6 F855A (R.) เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0085 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Houghton Mifflin, 1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.6 F855A] (2).

3. A window on Thai history / B.J. Terwiel

โดย Terwiel, B.J.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 T333W 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., rev.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Duang Kamol, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 T333W 1991] (4).

4. World prehistory : an outline / by Grahame Clark

โดย Clark, Grahame.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1 C593W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cambridge University Press, 1967, c1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1 C593W] (2).

5. Flight and rebellion : slave resistance in eighteenth-century Virginia / Gerald W. Mullin.

โดย Mullin, Gerald W.

เลขเรียกหนังสือ: 975.502 M959F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Oxford University Press, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 975.502 M959F] (1).

6. A brief history of Lan Na : civilizations of North Thailand / Hans Penth

โดย Penth, Hans.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 P419B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Silkwork Books, 1994สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 P419B] (4). Special Status (1).

7. วิวัฒนาการทุนนิยมของญี่ปุ่น = The evolution of Japanese capitalism / คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์, แต่ง.

โดย คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์ | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. โครงการแปลไทย-ญี่ปุ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 330.952 ค114ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการแปลไทย-ญี่ปุ่น มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.952 ค114ว] (2).

8. ความคิดแหวกแนวของไทย : จิตร ภูมิศักดิ์ และโฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน = Thai radical discourse : the real face of Thai feudalism today / เคร็ก เจ. เรย์โนลดส์, ผู้เขียน ; อัญชลี สุสายัณห์, ผู้แปล

โดย เรย์โนลดส์, เคร็ก เจ | อัญชลี สุสายัณห์.

เลขเรียกหนังสือ: 900.9593 ร765ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อักษรสาส์น, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.9593 ร765ค] (3).

9. การสงครามในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2113-2148) และ สมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2148-2153) / จรรยา ประชิตโรมรัน.

โดย จรรยา ประชิตโรมรัน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 จ148ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 จ148ก] (3).

10. อารยธรรมตะวันออก = Eastern civilization / อรพินท์ ปานนาค ... [และคนอื่นๆ].

โดย อรพินท์ ปานนาค | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 950 อ649 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 950 อ649 2533] (2).

11. แกะรอยโสม / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.19 ท622ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.19 ท622ก] (1).

12. วัดมัชฌิมาวาส = Wat Matchimawat / สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ; เรื่อง, ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ ; แปล, มิรา ประชาบาล.

โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ | ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ | มิรา ประชาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 751.73 ส691ว (อ.) เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0032 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 751.73 ส691ว] (2).

13. สังคมโลก = World society / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 909 ม246ส 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909 ม246ส 2535] (6).

14. ยอดคน / ชัย เรืองศิลป์.

โดย ชัย เรืองศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ช371ย 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ช371ย 2536] (1).

15. ยอดคน / ชัย เรืองศิลป์.

โดย ชัย เรืองศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ช371ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ช371ย] (1).

16. ประวัติชนเชื้อชาติไท. ตอนที่ 2 / โดย เจียงอิ้งเหลียง ; คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสารภาษาจีน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, แปล.

โดย เจียงอิ้งเหลียง | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสารภาษาจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 จ785ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสารภาษาจีน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 จ785ป] (5).

17. พัฒนาการวิธีการเขียนประวัติศาสตร์กับปรัชญาประวัติศาสตร์ = Development of historiography and philosophy of history / ดนัย ไชยโยธา.

โดย ดนัย ไชยโยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 907.2 ด123พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 907.2 ด123พ] (4), PYULIB-DW [Call number: 907.2 ด123พ] (1).

18. 73 จังหวัด / คณะผู้เรียบเรียง สุภา ลือศิริ ... [และคนอื่นๆ].

โดย สุภา ลือศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 จ688 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535ชื่อเรื่องอื่น: เจ็ดสิบสามจังหวัด.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 จ688] (6).

19. ชนชาติไท / โดย เฉาเสิงจาง และ จางหยวนซิ้ง ; คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสารภาษาจีน สำนักนายกรัฐมนตรี, แปล.

โดย เฉาเสิงจาง | จางหยวนซิ้ง | สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสารภาษาจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ฉ479ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสารภาษาจีน สำนักนายกรัฐมนตรี, 2530สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ฉ479ช] (2).

20. พระราชดำรัสและสุนทรพจน์ตอบ ... = Royal addresses of welcome and reply speeches ... / สำนักราชเลขาธิการ.

โดย สำนักราชเลขาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 080 ส691พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2533-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 080 ส691พ] (8).