ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3380 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The Greeks / H. D. F. Kitto.

โดย Kitto, H. D. F.

เลขเรียกหนังสือ: 938 K62G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore : Penguin, 1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 938 K62G] (1).

2. เล่าเรื่องบางกอก / ส. พลายน้อย

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส113ล 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส113ล 2535] (1).

3. A new history of Christianity / Vivian Green

โดย Green, Vivian.

เลขเรียกหนังสือ: 270 G798N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Gloucestershire : Sutton, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 270 G798N] (1).

4. Trials in Burma / Maurice Collis

โดย Collis, Maurice.

เลขเรียกหนังสือ: 959.104 C713T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : AVA, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.104 C713T] (1).

5. Malaya and its history / Sir Richard Winstedt

โดย Winstedt, Richard, Sir.

เลขเรียกหนังสือ: 959.5 W783N 1962 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Hutchinson University Library, c1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.5 W783N 1962] (1).

6. Lords of the sunset / Maurice Collis

โดย Collis, Maurice.

เลขเรียกหนังสือ: 959.104 C713L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : AVA House, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.104 C713L] (1).

7. Stones of fire / Isobel Kuhn

โดย Kuhn, Isobel.

เลขเรียกหนังสือ: 922.60951 K96S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Robesonia, Pa. : OMF Books, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 922.60951 K96S] (1).

8. Thailand : King Bhumibol Adulyadej : the golden jubilee 1946-1996

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 T364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Asia Books, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 T364] (1).

9. Guide to GEC 'A' level : world history before 1497 : paper 14

เลขเรียกหนังสือ: 907.6 G946 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5 rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S Mubaruk & Brothers, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 907.6 G946 1995] (1).

10. Far Eastern Economic Review : telling Asia's story for fifty years

เลขเรียกหนังสือ: 950 F219 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Review Publishing, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 950 F219] (1).

11. A brief history of India. Volume I / Leighton Appleby

โดย Appleby, Leighton.

เลขเรียกหนังสือ: 954 A648B ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Duang Kamol, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 954 A648B] (1).

12. ฅนกบฏ / เพลิง ภูผา, เรียบเรียง

โดย เพลิง ภูผา.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 พ922ฅ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 พ922ฅ] (1).

13. Diana forever / รวบรวม, สมถวิล

โดย สมถวิล.

เลขเรียกหนังสือ: 923.142 ส248ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วายเอ็นเค, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.142 ส248ด] (1).

14. บางกอก 2000 / ปราโมทย์ เจริญยิ่ง, เขียน

โดย ปราโมทย์ เจริญยิ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ป451บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ป451บ] (1).

15. Premodern Japan : a historical survey / Mikiso Hane

โดย Hane, Mikiso.

เลขเรียกหนังสือ: 952 H234P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boulder, Colo. : Westview Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952 H234P] (1).

16. Japan : an illustrated encyclopedia

โดย Kodansha.

เลขเรียกหนังสือ: 952.003 J34 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 952.003 J34] (1).

17. ญี่ปุ่นศึกษา / ไชยวัฒน์ ค้ำชู, บรรณาธิการ

โดย ไชยวัฒน์ ค้ำชู.

เลขเรียกหนังสือ: 900.952 ญ411 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.952 ญ411] (1).

18. Archaeology and society : reconstructing the prehistoric past / by Grahame Clark

โดย Clark, Grahame.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1 C593A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Methuen, 1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1 C593A] (1).

19. Siam journals 1990 : comment and report on Thailand and Southeast Asia

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 S558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bongkok : Shire, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3044 S558] (1).

20. Telling Asia's story : Far Eastern Economic Review 50th anniversary issue

เลขเรียกหนังสือ: 950 T276 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Review Publishing, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 950 T276] (1).