ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 126 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The history of Israel / Martin North.

โดย North, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 933 N866H 1958 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Brothers, c1958สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 933 N866H 1958] (1).

2. A brief history of Rome / by E.C. Everard Owen.

โดย Owen, E. C. Everard.

เลขเรียกหนังสือ: 937 O97B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Blackie & Son, 1936สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 937 O97B] (1).

3. The civilization of the Renaissance in Italy / Jacob Burckhardt.

โดย Burckhardt, Jacob.

เลขเรียกหนังสือ: 945.05 B948C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Randon House, c1954สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 945.05 B948C] (1).

4. Suez to Singapore / Cecil Brown.

โดย Brown, Cecil.

เลขเรียกหนังสือ: 940.53 B877S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, c1942สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 940.53 B877S] (1).

5. Ancient times : a history of the early world / James Henry Breasted.

โดย Breasted, James Henry.

เลขเรียกหนังสือ: 930 B828A 1944 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Ginn, c1944สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 930 B828A 1944] (1).

6. The history of Herodotus / translated by George Rawlinson.

โดย Rawlinson, George.

เลขเรียกหนังสือ: 938 H673 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Tuder Publishing, 1947สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 938 H673] (1).

7. The village : Russian impressions / by Ernest Poole.

โดย Poole, Ernest.

เลขเรียกหนังสือ: 947 P822E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1918สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 947 P822E] (1).

8. Mediaval history : Europe form the fourth to the sixteenth century / by Carl Stephenson.

โดย Stephenson, Carl.

เลขเรียกหนังสือ: 940.1 S836M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Brothers, c1935สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 940.1 S836M] (1).

9. This is Russia : uncensored / Edmund Stevens.

โดย Stevens, Edmund.

เลขเรียกหนังสือ: 947.084 S844T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Dider, c1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 947.084 S844T] (1).

10. Communist China : the early years 1949-55 / A. Doak Barnett.

โดย Barnett, A. Doak.

เลขเรียกหนังสือ: 951.05 B261C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Frederick A. Praeger, c1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 951.05 B261C] (1).

11. The voice of Asia / James A. Michener.

โดย Michener, James A.

เลขเรียกหนังสือ: 950 M623V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, c1951สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 950 M623V] (1).

12. In search of a future : Persia, Egypt, Irag and Palestine / Maurice Hindus.

โดย Hindus, Maurice.

เลขเรียกหนังสือ: 956 H662I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Doubleday c1949สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 956 H662I] (1).

13. Washington's lady / Elswyfy Thane.

โดย Thane, Elswyty.

เลขเรียกหนังสือ: 973.4092 T367W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Dodd, Mead, c1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 973.4092 T367W] (1).

14. Phoenicia and the Phoenicians / Dimitri Baramki.

โดย Baramki, Dimitri.

เลขเรียกหนังสือ: 939.44 B224P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beirut, Lebanon : Khayats, c1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 939.44 B224P] (1).

15. The Crusades : iron men and saints / by Harold Lamb.

โดย Lamb, Harold.

เลขเรียกหนังสือ: 940.18 L218S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Doubeday, Doran, c1930สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 940.18 L218S] (1).

16. Europe in modern times / Warren O. Ault.

โดย Ault, Warren O.

เลขเรียกหนังสือ: 940 A924E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : D.C. Heath, c1946สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 940 A924E] (1).

17. Elephant Bill / J.H. Williams.

โดย Williams, J. H.

เลขเรียกหนังสือ: 959.1 W724E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Richard Clay, c1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 959.1 W724E] (1).

18. ประเพณีเบ็ดเตล็ด / เสฐียรโกเศศ.

โดย เสฐียรโกเศศ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส893ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2508สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส893ป] (1).

19. พงศาวดารโยนก. ฉบับหอสมุดแห่งชาติ / กรมศิลปากร.

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.36 ก169พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2504สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 959.36 ก169พ] (1).

20. ไทยในแหลมทอง / หลวงรณสิทธิพิชัย.

โดย รณสิทธิพิชัย, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ร126ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : คลังวิทยา, 2497สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 959.302 ร126ท] (1).