ผลการค้นหาของคุณมี 703 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The Greeks / H. D. F. Kitto.

โดย Kitto, H. D. F.

เลขเรียกหนังสือ: 938 K62G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore : Penguin, 1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 938 K62G] (1).

2. A new history of Christianity / Vivian Green

โดย Green, Vivian.

เลขเรียกหนังสือ: 270 G798N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Gloucestershire : Sutton, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 270 G798N] (1).

3. Trials in Burma / Maurice Collis

โดย Collis, Maurice.

เลขเรียกหนังสือ: 959.104 C713T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : AVA, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.104 C713T] (1).

4. Malaya and its history / Sir Richard Winstedt

โดย Winstedt, Richard, Sir.

เลขเรียกหนังสือ: 959.5 W783N 1962 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Hutchinson University Library, c1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.5 W783N 1962] (1).

5. Lords of the sunset / Maurice Collis

โดย Collis, Maurice.

เลขเรียกหนังสือ: 959.104 C713L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : AVA House, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.104 C713L] (1).

6. Stones of fire / Isobel Kuhn

โดย Kuhn, Isobel.

เลขเรียกหนังสือ: 922.60951 K96S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Robesonia, Pa. : OMF Books, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 922.60951 K96S] (1).

7. Guide to GEC 'A' level : world history before 1497 : paper 14

เลขเรียกหนังสือ: 907.6 G946 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5 rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S Mubaruk & Brothers, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 907.6 G946 1995] (1).

8. Far Eastern Economic Review : telling Asia's story for fifty years

เลขเรียกหนังสือ: 950 F219 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Review Publishing, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 950 F219] (1).

9. A brief history of India. Volume I / Leighton Appleby

โดย Appleby, Leighton.

เลขเรียกหนังสือ: 954 A648B ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Duang Kamol, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 954 A648B] (1).

10. Premodern Japan : a historical survey / Mikiso Hane

โดย Hane, Mikiso.

เลขเรียกหนังสือ: 952 H234P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boulder, Colo. : Westview Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952 H234P] (1).

11. Archaeology and society : reconstructing the prehistoric past / by Grahame Clark

โดย Clark, Grahame.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1 C593A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Methuen, 1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1 C593A] (1).

12. Siam journals 1990 : comment and report on Thailand and Southeast Asia

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 S558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bongkok : Shire, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3044 S558] (1).

13. Telling Asia's story : Far Eastern Economic Review 50th anniversary issue

เลขเรียกหนังสือ: 950 T276 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Review Publishing, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 950 T276] (1).

14. (Sri) Dvaravati : the initial phase of Siam's history / Dhida Saraya

โดย Dhida Saraya.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 D988S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Muang Boran, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 D988S] (1).

15. Tears of blood : a cry for Tibet / Mary Craig

โดย Craig, Mary.

เลขเรียกหนังสือ: 951.5 C886T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : Counterpoint, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.5 C886T] (1).

16. Europe since 1945 / Philip Thody

โดย Thody, Philip Malcolm Waller.

เลขเรียกหนังสือ: 940.55 T449E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.55 T449E] (1).

17. Reforming Thai politics / edited by Duncan McCargo

โดย McCargo, Duncan.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 R332 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Copenhagen : NIAS Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 R332] (1).

18. British civilization : an introduction / John Oakland

โดย Oakland, John.

เลขเรียกหนังสือ: 941.219 O11B 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 941.219 O11B 2002] (1).

19. Motherland : Russia in the 20th century / David R. Marples

โดย Marples, David R.

เลขเรียกหนังสือ: 947.08 M356M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 947.08 M356M] (1).

20. Modern Iran since 1921 : the Pahlavis and after / Ali M. Ansari

โดย Ansari, Ali M.

เลขเรียกหนังสือ: 955.05 A617M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 955.05 A617M] (1).