ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 233 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แกะรอยโสม / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.19 ท622ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.19 ท622ก] (1).

2. วัดมัชฌิมาวาส = Wat Matchimawat / สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ; เรื่อง, ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ ; แปล, มิรา ประชาบาล.

โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ | ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ | มิรา ประชาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 751.73 ส691ว (อ.) เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0032 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 751.73 ส691ว] (2).

3. ศิลปสุโขทัย = Sukhothai art L'art de Sukhothai / ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล.

โดย สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ส835ศ (อ.) เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0030 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3022 ส835ศ] (2).

4. โบราณสถาน. เล่ม 1 / วิชิต สุวรรณปรีชา.

โดย วิชิต สุวรรณปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ว551บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2531สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.303 ว551บ] (2).

5. การเมืองการปกครองไทย (พ.ศ. 2417-2524) : บรรณานิทัศน์ของเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่เขียนและ/หรือพิมพ์ในประเทศไทย / สีดา สอนศรี

โดย สีดา สอนศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 016.9593 ส733ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.9593 ส733ก] (1).

6. ส่งเสด็จสมเด็จย่า : ประมวลเรื่องจากหนังสือพิมพ์ / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ทรงรวบรวม

โดย กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จเจ้าฟ้า.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ส143 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วงศ์จร, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ส143] (1).

7. จอมพลหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์วีรสตรี คู่พระบารมี พระจอมทัพ / กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดย กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 จ198 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 จ198] (1).

8. หนังสืออนุสรณ์ 50 ปี แห่งการครองราชย์-ภูมิพลมหาราช

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ห151 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สาส์นประชาราษฎร์, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ห151] (1).

9. ฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ล้นเกล้าฯ ชาวไทย

โดย วิทยาลัยทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ฉ152 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยทองสุข, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ฉ152] (1).

10. มัณฑะเล : นครราชธานี ศูนย์กลางแห่งจักรวาล / เรื่อง, ธิดา สาระยา

โดย ธิดา สาระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.1 ธ581ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.1 ธ581ม] (1).

11. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ก169ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ก169ส] (2).

12. พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช / รวบรวมโดย พระภิกษุปรัชญา อภิวํโส (สร้อยประดิษฐ์)

โดย ปรัชญา อภิวโส (สร้อยประดิษฐ์).

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ป431พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ป431พ] (1).

13. เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ / บรรณาธิการ, เย็นใจ เลาหวณิช

โดย เย็นใจ เลาหวณิช | สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 จ758 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 จ758] (1).

14. สมุดภาพสงขลา มหาวชิราวุธ / เอนก นาวิกมูล

โดย เอนก นาวิกมูล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.300222 อ893ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการชุมนุมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ สงขลา พ.ศ. 2536, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.300222 อ893ส] (2).

15. แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม / ม.ร.ว.นริศรา จักรพงษ์ และ ไอลีน ฮันเตอร์ ; พันขวัญ ทิพม่อม, แปล

โดย นริศรา จักรพงษ์, ม.ร.ว | ฮันเตอร์, ไอลีน | พันขวัญ ทิพม่อม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.304 น253ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.304 น253ค] (2).

16. หนังสือจดหมายเหตุฯ = The Bangkok recorder

โดย สำนักราชเลขาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ห144 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวบรวมพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักราชเลขาธิการ, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 ห144] (2).

17. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี / เรียบเรียงโดย บรรเจิด อินทุจันทร์ยง

โดย บรรเจิด อินทุจันทร์ยง.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7 บ153ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 929.7 บ153ร] (1).

18. สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

โดย มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.304 ส677 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ จุมภฎ-พันธุ์ทิพย์, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.304 ส677] (2).

19. สมุดภาพเสรีไทย : พ.ศ. 2482-2488 / เรื่องและภาพโดย 'ครูโป่ง'

โดย ครูโป่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 940.53593 ค167ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คู่แข่ง, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 940.53593 ค167ส] (1).

20. ประทีปแห่งแผ่นดิน / มนูญ มุกข์ประดิษฐ์

โดย มนูญ มุกข์ประดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ม145ป (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ไทยประกันชีวิต, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ม145ป] (2).