ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 255 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์ / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. ล้านนาคดีศึกษา : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี : รวมบทความสัมมนา ; 28-31 มกราคม 2528 ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่.

โดย ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ว585ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2528สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ว585ล] (1).

3. ตำนานเชียงใหม่, ภาคปริวรรต. ลำดับ 10 = Chiengmai chronicie, Transliteration. Series 10 / สมหมาย เปรมจิตต์

โดย สมหมาย เปรมจิตต์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.304 ส287ต เลขเรียกหนังสือ: 10717 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.304 ส287ต] (3). Special Status (1).

4. สิบสองปันนา : อดีตและปัจจุบัน / โดย รัตนาพร เศรษฐกุจ ... [และคนอื่นๆ].

โดย รัตนาพร เศรษฐกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ส728 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ส728] (2).

5. ชาวน่าน : คนหมู่มากและคนกลุ่มน้อยในเมืองน่าน.

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ช527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ช527] (3).

6. พงศาวดารโยนก / พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค)

โดย ประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค), พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ป234พ 2516 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ป234พ 2516] (3).

7. ดารารัศมี : พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี / เรียบเรียงโดย นงเยาว์ กาญจนจารี.

โดย นงเยาว์ กาญจนจารี.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 น146ด 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 น146ด 2539] (3).

8. เปิดโลกสิบสองปันนา / เทอด เกียรติภูมิ

โดย เทอด เกียรติภูมิ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0951 ท663ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ษรฉัตร, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0951 ท663ป] (2).

9. สู่ยอดดอยในพม่า / โดย จำลอง ทองดี

โดย จำลอง ทองดี.

เลขเรียกหนังสือ: 900.9591 จ377ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ เค บุคส์, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.9591 จ377ส] (1).

10. ดอยตุงกับพระมหาชินธาตุเจ้า / ทิว วิชัยขัทคะ

โดย ทิว วิชัยขัทคะ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ท491ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ท491ด] (4).

11. วัฒนธรรมกับการปกครองท้องถิ่น : ลำพูน : จากเมืองยองถึงหริภุญชัย / แสวง มาละแซม

โดย แสวง มาละแซม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 352.1409593 ส969ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.1409593 ส969ว] (2).

12. ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา / เรื่อง, ศ. สันติ เล็กสุขุม.

โดย สันติ เล็กสุขุม.

เลขเรียกหนังสือ: 709.593 ส582ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 709.593 ส582ศ] (1).

13. พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด / สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรตและจัดทำ

โดย สรัสวดี อ๋องสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส349พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส349พ] (2).

14. คร่าวดอยสุเทพและคร่าวซอสร้างถนนในเมืองเชียงใหม่ / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, บรรณาธิการ

โดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ค159 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ค159] (1).

15. เรื่องเล่าจากล้านนา / โดย สังคีต จันทนะโพธิ

โดย สังคีต จันทนะโพธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส533ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วันชนะ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส533ร] (2).

16. จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469 / กมล มโนชญากร, ผู้รวบรวม

โดย กมล มโนชญากร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3042 ก133จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2474สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3042 ก133จ] (2).

17. อินโดจีน : ยุค 'Wind of change' / โดย ธีรภาพ โลหิตกุล

โดย ธีรภาพ โลหิตกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 915.97 ธ639อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านวรรณกรรม, 2538สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.97 ธ639อ] (1).

18. ความมีตัวตนของเมืองเชียงใหม่ และวัดในทักษาเมือง / สมโชติ อ๋องสกุล

โดย สมโชติ อ๋องสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ส241ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ส241ค] (4).

19. ตำนานสิบห้าราชวงศ์ : ฉบับสอบชำระ = The Sip-Ha Rajawong Chronicle : critical edition / สมหมาย เปรมจิตต์

โดย สมหมาย เปรมจิตต์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส289ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2540?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส289ต] (2).

20. ดวงเมือง วันสร้างเมืองเชียงใหม่ ; ประวัติสังเขปของพระยาพรหมโวหาร ; และ ค่าวฮ่ำ / โดย คำคง สุระวงศ์

โดย คำคง สุระวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ค353ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ค353ด] (2).