ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 166 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทงสมัยสุโขทัย / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 ม969 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.914 ม969 2539] (1).

2. เจดีย์ยุทธหัตถีมีจริงหรือ? / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ.

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 จ689 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 จ689 2540] (1).

3. กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 น612ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 น612ก 2540] (1).

4. ภาพเก่าเล่าตำนาน / เอนก นาวิกมูล

โดย เอนก นาวิกมูล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ893ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวมพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ893ภ] (1).

5. เจดีย์ยุทธหัตถีมีจริงหรือ? / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 จ689 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวมพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 จ689] (1).

6. พม่ารบไทย : ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า / สุเนตร ชุตินธรานนท์.

โดย สุเนตร ชุตินธรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส822พ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส822พ 2542] (1).

7. ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา / นิธิ เอียวศรีวงศ์

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.305 น612ป 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.305 น612ป 2543] (1).

8. สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 / ม.จ. พูนพิศมัย ดิศกุล

โดย พูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ.

เลขเรียกหนังสือ: 322.4209593 พ851ส 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 322.4209593 พ851ส 2544] (1).

9. ศรีจนาศะรัฐอิสระที่ราบสูง / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ศ182 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ศ182] (1).

10. มหาราชวงษ์พงษาวดารพม่า / นายต่อ, แปล

โดย นายต่อ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.1 ม245 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.1 ม245] (1).

11. สุวรรณภูมิอยู่ที่นี่ ที่แผ่นดินสยาม / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ส869 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ส869] (1).

12. ว่าด้วยการเมืองของประวัติศาสตร์และความทรงจำ / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 น612ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 น612ว] (1).

13. ว่าด้วยการเมืองของประวัติศาสตร์และความทรงจำ / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 น612ว 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 น612ว 2545] (1).

14. พระพุทธสิหิงค์ "จริง" ทุกองค์ไม่มี "ปลอม" แต่ไม่ได้มาจากลังกา / สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3437 พ354 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3437 พ354] (1).

15. ลูกท่านหลานเธอ : ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในราชสำนัก / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7593 ศ336ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.7593 ศ336ล] (1).

16. ประวัติต้นรัชกาลที่ 6 / ราม วชิราวุธ

โดย ราม วชิราวุธ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3041 ร444ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3041 ร444ป] (1).

17. ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมสยามประเทศไทย = Social & cultural history of Siam / Thailand / สุจิตต์ วงษ์เทศ

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ส752ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ส752ป] (1).

18. ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม / หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล

โดย สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.5 ส835ศ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.5 ส835ศ 2547] (1).

19. ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม / จิตร ภูมิศักดิ์

โดย จิตร ภูมิศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.6 จ433ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.6 จ433ข] (2).

20. หมอบรัดเลย์กับหนังสือพิมพ์แห่งกรุงสยาม / สุกัญญา สุดบรรทัด.

โดย สุกัญญา สุดบรรทัด.

เลขเรียกหนังสือ: 079.593 ส739ห 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 079.593 ส739ห 2547] (1).