ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 140 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. 5 ยอดหญิงจีนผู้ยิ่งใหญ่ / นภา หลิน

โดย นภา หลิน.

เลขเรียกหนังสือ: 920.72 น196ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920.72 น196ห] (1).

2. ประวัติศาสตร์จีน / ทวีป วรดิลก.

โดย ทวีป วรดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: 951.03 ท199ป 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.03 ท199ป 2542] (1).

3. กังฉิน : สิ่งโสโครกทางประวัติศาสตร์ / โดย เล่าชวนหัว

โดย เล่าชวนหัว.

เลขเรียกหนังสือ: 951 ล831ก 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951 ล831ก 2547] (1).

4. เรื่องของเอเซีย. เล่ม 3 / สังข์ พัธโนมัย.

โดย สังข์ พัธโนทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 950 ส112ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 950 ส112ร] (1), PYULIB-DW [Call number: 950 ส112ร] (1).

5. จีนผลัดแผ่นดิน / เขียน ธีระวิทย์.

โดย เขียน ธีระวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 320.951 ข752จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 320.951 ข752จ] (1).

6. จีนกับสังคมโลก / เขียน ธีระวิทย์.

โดย เขียน ธีระวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 327.51 ข752จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.51 ข752จ] (1).

7. ความทรงจำของข้าพเจ้า นิกิต้า ครุสชอฟ = Khrushchev remembers / ผู้แปลและเรียบเรียง, เปรมชัย พริ้งศุลกะ.

โดย เปรมชัย พริ้งศุลกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 940.53 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธ, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.53 ค181] (1).

8. อยู่อย่างจีน / ประสงค์ สุ่นศิริ

โดย ประสงค์ สุ่นศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 900.951 ป389อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กตัญญู, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.951 ป389อ] (2).

9. ฮั่น : ชาติพันธุ์ที่ไม่มีวันตาย / โดย เล่าชวนหัว

โดย เล่าชวนหัว.

เลขเรียกหนังสือ: 951 ล831ฮ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951 ล831ฮ] (2).

10. ชื่อสถานที่ในเอกสารจีนโบราณที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย / Wang Wei Min, เรียบเรียงและแปล

โดย วาง เวีย มิน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ช599 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ช599] (2).

11. อินโดจีนภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตั้งแต่ ค.ศ. 1975-1991 / ผู้แต่ง, ธีระ นุชเปี่ยม

โดย ธีระ นุชเปี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 320.959 ธ661อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.959 ธ661อ] (2).

12. หล่นบนโต๊ะจีน. ชุดที่ 2 / ประยงค์ อนันทวงศ์.

โดย ประยงค์ อนันทวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 951 ป632ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951 ป632ห] (2), PYULIB-DW [Call number: 951 ป632ห] (1).

13. ไทยสมัยโบราณ : ถิ่นเดิมและน่านเจ้า / วุฒิชัย มูลศิลป์

โดย วุฒิชัย มูลศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ว865ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ว865ท] (3).

14. เปิดอกบูเช็กเทียน / โดย เล่าชวนหัว

โดย เล่าชวนหัว.

เลขเรียกหนังสือ: 951.017 ล831ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.017 ล831ป] (2).

15. จีนมหาอำนาจใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21 : ร่วมฉลองฮ่องกงกลับคืนสู่แผ่นดินใหญ่ / บุญทัน ดอกไธสง

โดย บุญทัน ดอกไธสง.

เลขเรียกหนังสือ: 915.1 บ464จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.1 บ464จ] (2).

16. นายพลสิงกะโป กับการอภิวัฒน์ในประวัติศาสตร์ลาว / เรียบเรียงโดย, สุพจน์ ด่านตระกูล

โดย สุพจน์ ด่านตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.4 ส826น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.4 ส826น] (2).

17. ไทยสมัยโบราณ : ถิ่นเดิมและน่านเจ้า / วุฒิชัย มูลศิลป์

โดย วุฒิชัย มูลศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ว865ท 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ว865ท 2539] (3).

18. แมนจูล่ม / เรียบเรียงโดย แสงเพชร

โดย แสงเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 951.03 ส962ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.03 ส962ม] (1).

19. ท่องอารยธรรม / บทนิพนธ์, หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล

โดย สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1 ส835ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธุรกิจก้าวหน้า, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1 ส835ท] (1).

20. ประวัติวัฒนธรรมจีน / ล. เสถียรสุต.

โดย ล. เสถียรสุต.

เลขเรียกหนังสือ: 951 ล921ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ก. ไก่, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951 ล921ป] (1), PYULIB-DW [Call number: 951 ล921ป] (1).