ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 27 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พระราชประวัติ " 9 รัชกาล " : พร้อมสรุปเหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ / สุภา พื้นนาค

โดย สุภา พื้นนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ส837พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอกลักษณ์, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ส837พ] (1).

2. 6 แผ่นดิน / ไทยน้อย

โดย ไทยน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ท944ห 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2554ชื่อเรื่องอื่น: หกแผ่นดิน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ท944ห 2554] (1).

3. สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

โดย ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ท264ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ท264ส] (2).

4. พระบรมราชจักรีวงศ์กับกรุงเทพมหานคร / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, เรียบเรียง

โดย ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ท264พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สหมิตร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ท264พ] (2).

5. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี / เรียบเรียงโดย บรรเจิด อินทุจันทร์ยง

โดย บรรเจิด อินทุจันทร์ยง.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7 บ153ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 929.7 บ153ร] (1).

6. บรรณานุกรมเรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ : ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ / สำนักราชเลขาธิการ

โดย สำนักราชเลขาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 016.9593 ส691บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.9593 ส691บ] (2).

7. สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย / ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

โดย ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ท264ส 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ท264ส 2536] (2).

8. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหน้า-วังหลัง / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ก674ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ก674ย] (1).

9. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหลวง / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ก674ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ก674ย] (1).

10. พลิกประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ 10 ยุค / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ปรเมศวร์ วัชรปาณ

โดย ปรเมศวร์ วัชรปาณ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ป356พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : [ม.ป.พ.], 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ป356พ] (1).

11. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่ / วีณา โรจนราธา, เรื่อง

โดย วีณา โรจนราธา | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ว815พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ว815พ] (1).

12. พระบรมราชจักรีวงศ์กับกรุงเทพมหานคร / บรรณาธิการ, ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

โดย ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา | สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ท264พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ท264พ] (1).

13. สมุดพระรูป : พระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) = A Royal Album : the children and grandchildren of King Mongkut (Rama IV) of Siam / เจฟฟรีย์ ไฟน์สโตน, เขียน ; ผู้แปล, ชาคริต ชุ่มวัฒนะ, หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต

โดย ไฟน์สโตน, เจฟฟรีย์ | ชาคริต ชุ่มวัฒนะ | ปรียนันทนา รังสิต, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ฟ914ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โลมาโฮลดิ้ง, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 923.1593 ฟ914ส] (1).

14. มหามกุฎราชสันตติวงศ์พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา / พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดย กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จเจ้าฟ้า.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7 ก411ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 929.7 ก411ม] (1).

15. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหลวง / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ก674ย 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ก674ย 2549] (2).

16. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหน้า-วังหลัง / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ก674ย 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ก674ย 2549] (2).

17. เทศนาพระราชประวัติและพงษาวดาร กรุงเทพฯ / บรรณาธิการ, จารุดี ผโลประการ

โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ท656 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ท656] (1).

18. พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9) / อุดม เชยกีวงศ์, เรียบเรียง

โดย อุดม เชยกีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ785พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ785พ] (1).

19. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี / หม่อมราชวงศ์ ศุภวัฒย์ เกษมศรี, รัชนี ทรัพย์วิจิตร.

โดย ศุภวัฒย์ เกษมศรี, ม.ร.ว | รัชนี ทรัพย์วิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7 ศ723พ 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.7 ศ723พ 2549] (1).

20. พระญาติ ราชสกุลกรุงรัตนโกสินทร์ / โดย เล็ก พงษ์สมัครไทย.

โดย เล็ก พงษ์สมัครไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7593 ล752พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.7593 ล752พ] (1).