ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 48 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม / ม.ร.ว.นริศรา จักรพงษ์ และ ไอลีน ฮันเตอร์ ; พันขวัญ ทิพม่อม, แปล

โดย นริศรา จักรพงษ์, ม.ร.ว | ฮันเตอร์, ไอลีน | พันขวัญ ทิพม่อม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.304 น253ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.304 น253ค] (2).

2. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี / เรียบเรียงโดย บรรเจิด อินทุจันทร์ยง

โดย บรรเจิด อินทุจันทร์ยง.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7 บ153ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 929.7 บ153ร] (1).

3. เจ้าฟ้าหญิงและเจ้าหญิงแห่งกรุงสยาม / ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์

โดย ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 929.709593 ช527จ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.709593 ช527จ 2540] (2).

4. เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

เลขเรียกหนังสือ: 929.709593 ร852 2538 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองทัพเรือ, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 929.709593 ร852 2538] (3).

5. ตำนานสิบห้าราชวงศ์ : ฉบับสอบชำระ = The Sip-Ha Rajawong Chronicle : critical edition / สมหมาย เปรมจิตต์

โดย สมหมาย เปรมจิตต์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส289ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2540?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส289ต] (2).

6. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหน้า-วังหลัง / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ก674ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ก674ย] (1).

7. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหลวง / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ก674ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ก674ย] (1).

8. ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ร. 5 ในงานวัดเบญจมบพิตร ร.ศ. 123 / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ก647ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ก647ภ] (1).

9. ราชสกุลแพทย์ในพระองค์ / เล็ก พงษ์สมัครไทย

โดย เล็ก พงษ์สมัครไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7593 ล752ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.7593 ล752ร] (1).

10. เชื้อเครือเจ้าแสนหวีสิบสองพันนา / เท่าคว่างแซ้ง และ อ้ายคำ , เรียบเรียง ; เรณู วิชาศิลป์, ปริวรรต-แปล

โดย เท่าคว่างแซ้ง | อ้ายคำ | เรณู วิชาศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 951.0049591 ท671ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2544สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.0049591 ท671ช] (2).

11. ลูกท่านหลานเธอ : ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในราชสำนัก / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7593 ศ336ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.7593 ศ336ล] (1).

12. พระภรรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5 / จิรวัฒน์ อุตตมุกุล

โดย จิรวัฒน์ อุตตมะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7 จ512พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.7 จ512พ] (2).

13. มหามกุฎราชสันตติวงศ์พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา / พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดย กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จเจ้าฟ้า.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7 ก411ม (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 929.7 ก411ม] (1).

14. เม็ทเธ่ มาเร็ต--เจ้าหญิงผู้พลิกประวัตศาสตร์ = Mette-Marit prinsesse mot alle odds / เขียน, เกรเกอร์ส เมอลเลอร์ ; แปล, ไพศาล แน่งน้อย

โดย เมอลเลอร์, เกรเกอร์ส.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1481 ม819ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1481 ม819ม] (1).

15. เรื่อง--รัก--รักในวังหลวง / ผู้ประพันธ์, กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7 ก674ร 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.7 ก674ร 2547] (1).

16. 100 ปี ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานไหว้พระพุทธชินราชประจำปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รัตนโกสินทรศก 123 / โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ก674ร 2548 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดำรงวิทยา, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3035 ก674ร 2548] (1).

17. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหลวง / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ก674ย 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ก674ย 2549] (2).

18. ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหน้า-วังหลัง / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร

โดย กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ก674ย 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ก674ย 2549] (2).

19. กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ในสมัยรัตนโกสินทร์ / ผู้เรียบเรียง, สุนิสา มั่นคง, สิทธิชัย พูดดี

โดย สุนิสา มั่นคง | สิทธิชัย พูดดี.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ส818ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป, [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ส818ก] (1).

20. รัชกาลที่ 5 กับพระราชปฏิพัทธ์ / เรียบเรียง, พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.

โดย พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 พ456ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 พ456ร] (1).