ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1343 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เล่าเรื่องบางกอก / ส. พลายน้อย

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส113ล 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส113ล 2535] (1).

2. ฅนกบฏ / เพลิง ภูผา, เรียบเรียง

โดย เพลิง ภูผา.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 พ922ฅ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 พ922ฅ] (1).

3. หมายเหตุ : สยามประเทศ / กันยาบดี

โดย กันยาบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 959.305 ก392ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.305 ก392ห] (1).

4. นำเที่ยวเมืองโบราณ

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 น522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิริยะธุรกิจ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 น522] (1).

5. ลูกจีน หลานมอญในกรุงสยาม / พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, บรรณาธิการเรื่อง

เลขเรียกหนังสือ: 920.0593 ล712 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920.0593 ล712] (1).

6. ประเพณีเบ็ดเตล็ด / เสฐียรโกเศศ.

โดย เสฐียรโกเศศ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส893ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2508สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส893ป] (1).

7. ต้นตระกูลขุนนางสยาม / กัลยา เกื้อตระกูล, เขียน

โดย กัลยา เกื้อตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7 ก398ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.7 ก398ต] (1).

8. พงศาวดารโยนก. ฉบับหอสมุดแห่งชาติ / กรมศิลปากร.

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.36 ก169พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2504สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 959.36 ก169พ] (1).

9. ไทยในแหลมทอง / หลวงรณสิทธิพิชัย.

โดย รณสิทธิพิชัย, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ร126ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : คลังวิทยา, 2497สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 959.302 ร126ท] (1).

10. เรื่องเล่าจากวังหลวง / จุติ จันทร์คณา

โดย จุติ จันทร์คณา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 จ633ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Income, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 จ633ร] (1).

11. สิ่งแรกในสยาม / โกสินทร์ รตนประเสริฐ

โดย โกสินทร์ รตนประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ก966ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ก966ส] (1).

12. การสงครามในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2113-2148) และ สมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2148-2153) / จรรยา ประชิตโรมรัน.

โดย จรรยา ประชิตโรมรัน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 จ148ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 จ148ก] (3).

13. วัดมัชฌิมาวาส = Wat Matchimawat / สำนักพิมพ์เมืองโบราณ ; เรื่อง, ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ ; แปล, มิรา ประชาบาล.

โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ | ศิลป์ชัย ชิ้นประเสริฐ | มิรา ประชาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 751.73 ส691ว (อ.) เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0032 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2526สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 751.73 ส691ว] (2).

14. ยอดคน / ชัย เรืองศิลป์.

โดย ชัย เรืองศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ช371ย 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ช371ย 2536] (1).

15. ยอดคน / ชัย เรืองศิลป์.

โดย ชัย เรืองศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ช371ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรืองศิลป์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ช371ย] (1).

16. ศิลปสุโขทัย = Sukhothai art L'art de Sukhothai / ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล.

โดย สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ส835ศ (อ.) เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0030 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3022 ส835ศ] (2).

17. ศิลปและโบราณคดีไทยในประเทศไทย. เล่ม 2 = Art and archaeology in Thailand / กรมศิลปากร.

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 913.593 ก169ศ เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0022 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 913.593 ก169ศ] (1). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0022] (1).

18. ข้อมูลประวัติศาสตร์ : สมัยบางกอก / ขจร สุขพานิช.

โดย ขจร สุขพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ข127ข 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ข127ข 2524] (2).

19. ล้านนาคดีศึกษา : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี : รวมบทความสัมมนา ; 28-31 มกราคม 2528 ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่.

โดย ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ว585ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2528สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ว585ล] (1).

20. เหนือแคว้นแดนสยาม / ปราณี ศิริธร, ผู้รวบรวม.

โดย ปราณี ศิริธร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ป446ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ลานนาสาร, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ป446ห] (4).