ผลการค้นหาของคุณมี 62 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Trials in Burma / Maurice Collis

โดย Collis, Maurice.

เลขเรียกหนังสือ: 959.104 C713T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : AVA, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.104 C713T] (1).

2. Lords of the sunset / Maurice Collis

โดย Collis, Maurice.

เลขเรียกหนังสือ: 959.104 C713L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : AVA House, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.104 C713L] (1).

3. Elephant Bill / J.H. Williams.

โดย Williams, J. H.

เลขเรียกหนังสือ: 959.1 W724E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Richard Clay, c1950สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 959.1 W724E] (1).

4. The Padaeng Chronicle and the Jengtung State Chronicle translated / Sao Soimong Mangrai.

โดย Saimong Mangrai, Sao.

เลขเรียกหนังสือ: 959.1 S132P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ann Arbor, Mich. : The University of Michigan, 1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.1 S132P] (2).

5. Burmese crafts : past and present / Sylvia Fraser-Lu

โดย Fraser-Lu, Sylvia.

เลขเรียกหนังสือ: 709.591 F842B (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 709.591 F842B] (1).

6. Golden Myanmar / text by Wilhelm Klein ; photography by Gunter Pfannmuller

โดย Klein, Wilhelm | Pfannmuller, Gunther.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8958 K64G (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Hofer Media, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 305.8958 K64G] (1).

7. The voice of hope : conversations with Alan Clements, with contributions by U Kyi Maung and U Tin U / Aung San Suu Kyi

โดย Suu Kyi, Aung San | Clements, Alan | Maung, U Kyi | Tin U, U.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9591 S967V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Penguin Group, 1997สารสนเทศออนไลน์: Test Multimedia with redirection สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9591 S967V] (1).

8. Democracy and politics in Burma : a collection of documents / edited by Marc Weller

โดย Weller, Marc.

เลขเรียกหนังสือ: 959.105 D383 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Burma : National Coalition Government of the Union of Burma, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.105 D383] (1).

9. Comparative studies on literature and history of Thailand and Myanmar

โดย Chulalongkorn University. Institute of Asian Studies.

เลขเรียกหนังสือ: 959 C737 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 C737] (1).

10. Myanmar : the golden land / writer, U Ohn Pe (James Vertley)

โดย U Ohn Pe | Vertley, James.

เลขเรียกหนังสือ: 959.1 U999M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Ho Group, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.1 U999M] (1).

11. Inroads into Burma : a travellers' anthology / compiled and introduced by Gerry Abbott

โดย Abbott, Gerry.

เลขเรียกหนังสือ: 959.1 I58 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.1 I58] (1).

12. Burma / Myanmar : towards the twenty-first century : dynamic of continuity and change / edited by John J. Brandon

โดย Brandon, John J.

เลขเรียกหนังสือ: 959.105 B962 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : TK Printing, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.105 B962] (1).

13. Independence and democracy in Burma, 1945-1952 : the turbulent years / Balwant Singh.

โดย Singh, Balwant.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9591 S617I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ann Arbor, Mich. : Center for South and Southeast Asian Studies. The University of Michigan, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9591 S617I] (1).

14. Aung San Suu Kyi : towards a new freedom / Ang Chin Geok.

โดย Ang, Chin Geok.

เลขเรียกหนังสือ: 959.105 A581A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Sydney, Australia : Prentice-Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.105 A581A] (1).

15. The Burmese empire a hundered years ago / Father Vincenzo Sangermano

โดย Sangermano, Father Vincenzo.

เลขเรียกหนังสือ: 959.1 S225B 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : White Orchid Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.1 S225B 1995] (1).

16. Voices from the jungle (Burmese youth in transition)

โดย Center for Christian Respones to Asian Issues.

เลขเรียกหนังสือ: 959.105 V889 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Center for Christian Response to Asian Issues, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.105 V889] (1), PYULIB-DW [Call number: 959.105 V889] (1).

17. Narrative of the Burmese War / by Major Snodgrass

โดย Snodgrass, J. J.

เลขเรียกหนังสือ: 959.102 S673N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : AVA House, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.102 S673N] (1).

18. Myanmar / written by Pauline Khng.

โดย Khng, Pauline.

เลขเรียกหนังสือ: 900.9591 K45M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Malaysia : Times Editions, c2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 900.9591 K45M] (1).

19. The Japan-U.S. alliance : new challenges for the 21st century / edited by Nishihara Masashi

โดย Masashi, Nishihara.

เลขเรียกหนังสือ: 327.52073 J35 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : JCIE, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.52073 J35] (1).

20. A thousand miles on an elephant in the Shan States / by Holt S. Hallett.

โดย Hallett, Holt S.

เลขเรียกหนังสือ: 959.103 H186T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : White Lotus Press, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.103 H186T] (1).