ผลการค้นหาของคุณมี 35 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Europe since 1945 / Philip Thody

โดย Thody, Philip Malcolm Waller.

เลขเรียกหนังสือ: 940.55 T449E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.55 T449E] (1).

2. Mediaval history : Europe form the fourth to the sixteenth century / by Carl Stephenson.

โดย Stephenson, Carl.

เลขเรียกหนังสือ: 940.1 S836M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Brothers, c1935สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 940.1 S836M] (1).

3. Europe in modern times / Warren O. Ault.

โดย Ault, Warren O.

เลขเรียกหนังสือ: 940 A924E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : D.C. Heath, c1946สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 940 A924E] (1).

4. War and peace : international relations 1914-1945 / David Williamson

โดย Williamson, David.

เลขเรียกหนังสือ: 940.32 W729W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder & Stoughton, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.32 W729W] (1).

5. The political economy of merchant empires : state power and world trade 1350-1750 / James D. Tracy, editor

โดย Tracy, James D.

เลขเรียกหนังสือ: 382.09 P769 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09 P769] (1).

6. The Times illustrated history of Europe / Felipe Fernandez-Armesto

โดย Fernandez-Armesto, Felipe.

เลขเรียกหนังสือ: 940 F363T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Times Books, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 940 F363T] (1).

7. The East in the West / Jack Goody

โดย Goody, Jack.

เลขเรียกหนังสือ: 327.405 G654E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.405 G654E] (1).

8. A history of Europe from the beginning of the 18th century to 1937 / by H. A. L. Fisher

โดย Fisher, H. A. L.

เลขเรียกหนังสือ: 940.2 F533H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Eyre & Spottiswoode, 1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.2 F533H] (1).

9. After the cold war : American foreign policy, Europe and Asia / Arthur I. Cyr

โดย Cyr, Arthur I.

เลขเรียกหนังสือ: 327.7304 C997A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Houndmill, England : Macmillan Press, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.7304 C997A] (1).

10. Early modern European society / Henry Kamen

โดย Kamen, Henry.

เลขเรียกหนังสือ: 306.094 K15E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.094 K15E] (1).

11. The emergence of the eastern powers, 1756-1775 / H. M. Scott

โดย Scott, Hamish M.

เลขเรียกหนังสือ: 947.0009 S426E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 947.0009 S426E] (1).

12. A political chronology of Europe

เลขเรียกหนังสือ: 320.94 P769 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Europa, 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 320.94 P769] (1).

13. The idea of Europe from antiquity to the European Union / edited by Anthony Pagden

โดย Pagden, Anthony.

เลขเรียกหนังสือ: 940 I19 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : Woodrow Wilson Center Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940 I19] (1).

14. Historical atlas of Central Europe / Paul Robert Magocsi

โดย Magocsi, Paul Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 911.43 M211H 2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. and expanded ed.ข้อมูลการพิมพ์: Seattle : University Washington, c2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 911.43 M211H 2002] (1).

15. European politics today / editors, Gabriel A. Almond, Russell J. Dalton, G. Bingham Powell, Jr.

โดย Almond, Gabriel Abraham | Dalton, Russell J | Powell, G. Bingham.

เลขเรียกหนังสือ: 320.94 E89 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.94 E89 2002] (1).

16. Western European government and politics / Michael Curtis, general editor ; Giuseppe Ammendola ... [et al.]

โดย Curtis, Michael | Ammendola, Giuseppe.

เลขเรียกหนังสือ: 320.3094 W527 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.3094 W527 2003] (1).

17. Europe reborn : a history, 1914-2000 / Harold James

โดย James, Harold.

เลขเรียกหนังสือ: 940.5 J27E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson/Longman, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.5 J27E] (1).

18. Europe and the people without history / Eric R. Wolf

โดย Wolf, Eric R.

เลขเรียกหนังสือ: 940.2 W853E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : University of California Press, 1990, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.2 W853E] (1).

19. The waning of the Middle Ages : a study of the forms of life, thought and art in France and the Netherlands in the 14th and 15th centuries / J. Huizinga.

โดย Huizinga, J.

เลขเรียกหนังสือ: 940.19 H911W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Edward Arnold, 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 940.19 H911W] (1).

20. The geography of Europe / George D. Hubbard.

โดย Hubbard, George D.

เลขเรียกหนังสือ: 940 H875G 1952 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Appleton-Century-Crofts, 1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 940 H875G 1952] (1).