ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The French millennium : 1,000 remarkable years of incident and achievement / Nick Yapp

โดย Yapp, Nick.

เลขเรียกหนังสือ: 944 Y25F (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Koln : Konemann, 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 944 Y25F] (1).

2. The age of ideas / George R. Havens

โดย Havens, R. George.

เลขเรียกหนังสือ: 944.033 H386A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The Free Press, 1969, c1955สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 944.033 H386A] (1).

3. The French revolution in social and political perspective / edited by Peter Jones

โดย Jones, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 944.04 F875 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 944.04 F875] (1).

4. The French in Indo-China : with a narrative of Garnier's explorations in Cochin-China, Annam and Tonquin

เลขเรียกหนังสือ: 915.904 F873 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : White Lotus, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.904 F873] (1).

5. Industry and government in France and England, 1540-1640 / by John U. Nef

โดย Nef, John U.

เลขเรียกหนังสือ: 338.944 N383I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Russell & Russell, 1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.944 N383I] (1).

6. The Siamese memoirs of Count Claude de Forbin 1685-1688 / edited by Michael Smithies

โดย Smithies, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 S562 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 S562] (2).

7. History of the worle AD 1800-1850 : the pulse of enterprise / Time-Life Books

โดย Time-Life Books.

เลขเรียกหนังสือ: 909 H673 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : Time-Life Boosk, 1996, c1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 H673] (1).

8. History of the world AD 1700-1800 : winds of revolution / Time-Life Books

โดย Time-Life Books.

เลขเรียกหนังสือ: 909 H673 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : Time-Life Books, 1996, c1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 H673] (1).

9. Mission made impossible : the second French embassy to Siam 1687 / by Michael Smithies.

โดย Smithies, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 S664M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Silkworm Books, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 S664M] (1).

10. The French revolution 1787-1804 / P. M. Jones

โดย Jones, P. M.

เลขเรียกหนังสือ: 944.04 J78F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Pearson/Longman, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 944.04 J78F] (1).

11. Francois Mitterrand : a very French president / Ronald Tiersky

โดย Tiersky, Ronald.

เลขเรียกหนังสือ: 923.144 T564F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, 2003, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.144 T564F] (1).

12. The waning of the Middle Ages : a study of the forms of life, thought and art in France and the Netherlands in the 14th and 15th centuries / J. Huizinga.

โดย Huizinga, J.

เลขเรียกหนังสือ: 940.19 H911W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Edward Arnold, 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 940.19 H911W] (1).

13. The Saar : Battleground and pawn / Frank M. Russell.

โดย Russell, Frank M.

เลขเรียกหนังสือ: 943.427 R963S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Russell & Russell, 1970, c1951สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 943.427 R963S] (1).

14. Napoleon and the British / Stuart Semmel

โดย Semmel, Stuart.

เลขเรียกหนังสือ: 944.05092 S472N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven : Yale University Press, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 944.05092 S472N] (1).

15. Reflections on the revolution in France / Edmund Burke ; edited with an introduction by Thomas H.D. Mahoney

โดย Burke, Edmund | Mahoney, Thomas H.D.

เลขเรียกหนังสือ: 944.04 B959E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Liberal Arts Press, c1955สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 944.04 B959E] (1).

16. Agincourt : Henry V and the battle that made England / Juliet Barker

โดย Barker, Juliet.

เลขเรียกหนังสือ: 944.02542 B255A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Back Bay Books/Little, Brown, 2007, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 944.02542 B255A] (1).

17. Nelson's trafalgar : the battle that changed the world / Roy Adkins

โดย Adkins, Roy.

เลขเรียกหนังสือ: 940.2745 A236N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Penguin Books, 2006, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.2745 A236N] (1).

18. Eleanor of Aquitaine : by the wrath of God, Queen of England / Alison Weir

โดย Weir, Alison.

เลขเรียกหนังสือ: 942.031092 W425E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Pimlico, 2000, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 942.031092 W425E] (1).

19. Aspects of the Embassy to Siam 1685 : being Alexandre de Chaumont Relation of the embassy to Siam 1685, and Francois-Timoleon de Choisy Memoranda on religion and commerce in Siam and Reflections on the embassy to Siam / The Chevalier de Chaumont and The Abbe de Choisy ; edited and in part translated by Michael Smithies

โดย Chaumont, Alexandre, chevalier de | Choisy, Francois Timoleon de | Smithies, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 C497A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Silkworm Books, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 C497A] (1).

20. The diary of Kosa Pan (Ok-Phra Wisut Sunthon)Thai ambassador to France, June-July 1686 = บันทึกรายวันของออกพระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน) / introduction and annotation, Dirk Van Der Cruysse ; translation of the diary Visudh Busyakul ; editing of the text translation of the introduction and footnotes, Michael Smithies.

โดย Kosathibodi (Pan), Chaophraya | Visudh Busyakul | Cruysse, Dirk van der | Smithies, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 K86D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Silkworm Books, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 K86D] (1).