ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 36 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Premodern Japan : a historical survey / Mikiso Hane

โดย Hane, Mikiso.

เลขเรียกหนังสือ: 952 H234P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boulder, Colo. : Westview Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952 H234P] (1).

2. Japan : an illustrated encyclopedia

โดย Kodansha.

เลขเรียกหนังสือ: 952.003 J34 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 952.003 J34] (1).

3. The Pacific War, 1931-1945 : a critical perspective on Japan's role in World War II / by Saburo Ienaga

โดย Ienaga, Saburo.

เลขเรียกหนังสือ: 940.5352 I22P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Pantheon Books, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.5352 I22P] (1).

4. Between Tokyo and Moscow : the history of an uneasy relationship, 1972 to the 1990s / Joachim Glaubitz

โดย Glaubitz, Joachim.

เลขเรียกหนังสือ: 327.47052 G551B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hurst & Company, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.47052 G551B] (1).

5. Japan and Africa : big business and diplomacy / Jun Morikawa

โดย Morikawa, Jun.

เลขเรียกหนังสือ: 327.5206 M856J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hurst, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.5206 M856J] (1).

6. History of the world AD 1200-1300 : the mongol conquests / Time-Life Books

โดย Time-Life Books.

เลขเรียกหนังสือ: 909 H673 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : Time-Life Books, 1996, c1989สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 H673] (1).

7. History of the world AD 800-1000 : fury of the northmen / Time-Life Books

โดย Time-Life Books.

เลขเรียกหนังสือ: 909 H673 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : Time-Life Books, 1989, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 H673] (1).

8. History of the world AD 600-800 : the march of Islam / Time-Life Books

โดย Time-Life Books.

เลขเรียกหนังสือ: 909 H673 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : Time-Life Books, 1996, c1988สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 H673] (1).

9. History of the world AD 1600-1700 : powers of the crown / Time-Life Books

โดย Time-Life Books.

เลขเรียกหนังสือ: 909 H673 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : Time-Life Books, 1996, c1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 909 H673] (1).

10. Japan : profile of a nation

โดย Kodansha International.

เลขเรียกหนังสือ: 952 J35 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 952 J35] (2).

11. Japan : a documentary history / edited by David J. Lu

โดย Lu, David John.

เลขเรียกหนังสือ: 952 J35 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Armonk, N.Y. : M. E. Sharpe, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952 J35] (2).

12. Japan : its history and culture / W. Scott Morton

โดย Morton, W. Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 952 M891J 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952 M891J 1994] (1).

13. The Japanese today : change and continuity / Edwin O. Reischauer

โดย Reischauer, Edwin Oldfather.

เลขเรียกหนังสือ: 952 R375J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : The Belknap Press of Harvard University Press, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952 R375J] (1).

14. Modern Japan : a historical survey / Mikiso Hane

โดย Hane, Mikiso.

เลขเรียกหนังสือ: 952.03 H234M 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boulder, Colo. : Westview Press, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952.03 H234M 1992] (1).

15. The rise of modern Japan / W. G. Beasley

โดย Beasley, William G.

เลขเรียกหนังสือ: 952.02 B368R 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : St. Martin's Press, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952.02 B368R 1995] (1).

16. The origins of the Second World War in Asia and the Pacific / Akira Iriye

โดย Iriye, Akira.

เลขเรียกหนังสือ: 940.5311 I68O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, 1996, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.5311 I68O] (1).

17. Japan at war : an oral history / Haruko Taya Cook and Theodore F. Cook

โดย Cook, Haruko Taya | Cook, Theodore Failor.

เลขเรียกหนังสือ: 940.5352 C771J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The New Press, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.5352 C771J] (1).

18. Medievel Japan : essays in institutional history / edited by John W. Hall and Jeffrey P. Mass.

โดย Hall, John W | Mass, Jeffrey P.

เลขเรียกหนังสือ: 952.01 M489 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stanford, Calif. : Stanford University, 1988, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952.01 M489] (1).

19. Cultural atlas of Japan / by Martin Collcutt, Marius Jansen and Isao Kumakura

โดย Collcutt, Martin.

เลขเรียกหนังสือ: 952 C679C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, England : Phaidon Press, c1988สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 952 C679C] (1).

20. The bakufu in Japanese history / edited by Jeffery P. Mass and Willam B. Hauser

โดย Hauser, William B | Mass, Jeffrey P.

เลขเรียกหนังสือ: 952 B169 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 952 B169] (1).