ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รวมบทความวิชาการและงานวิจัยการประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ = Proceedings of the 11th national conference on political science and public administration (2010) / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

โดย การประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2553 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

เลขเรียกหนังสือ: 011.75 ก475ร 2553 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การเมือง ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 011.75 ก475ร 2553] (1). Items available for reference: [Call number: 011.75 ก475ร 2553] (2).

2. รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการและการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 : เท่าเทียม สร้างสรรค์ สู่สังคมเป็นสุขร่วมกัน = Final report : creative equality towards inclusive society / โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

โดย ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ (ครั้งที่ 6 : 2557 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. คณะครุศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 016.305908 ป247ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านคนพิการและการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 : เท่าเทียม สร้างสรรค์ สู่สังคมเป็นสุขร่วมกัน..สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).