ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 12 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สู่ทศวรรษที่ 7 ปฏิวัติ 2475 / สถาปนามธก. 2477 ธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่องพื้นที่ = Thammasat University and the space of politics in Thailand 1932-2004 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ

โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ส886 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ส886] (2).

2. การวัดสำหรับการบริหารและการวิจัยด้านนโยบายสังคม : พร้อมวิธีประยุกต์ใช้โปรแกรมเอกชนและเอสพีเอสเอสในการประมวลผล / สุรพล ปธานวนิช.

โดย สุรพล ปธานวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 ส852ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 ส852ก] (2).

3. การสื่อสารรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : เหลียวหลัง แลหน้า ลงมือ และเรียนรู้ / ผู้เขียน, ปาริชาต สถาปิตานนท์, ณัฐวิภา สินสุวรรณ และชรัมพร อัยสานนท์

โดย ปาริชาต สถาปิตานนท์ | ณัฐวิภา สินสุวรรณ | ชรัมพร อัยสานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 363.41 ป554ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : PNP Group, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.41 ป554ก] (2).

4. 7 ประสบการณ์ 7 ชุมชน ลด ละ เลิกหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / เรียบเรียง, อังคณา อินทสา ... [และคนอื่นๆ].

เลขเรียกหนังสือ: 362.29209593 จ688 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, 2557ชื่อเรื่องอื่น: เจ็ดประสบการณ์ เจ็ดชุมชน ลด ละ เลิกหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.29209593 จ688] (2).

5. เมืองไทยรายสัปดาห์ / สนธิ ลิ้มทองกุล, สโรชา พรอุดมศักดิ์

โดย สนธิ ลิ้มทองกุล | สโรชา พรอุดมศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.9593 ส192ม 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ส192ม 2548] (10).

6. ต้นทางตลาดพลู : เรื่องราวของสายน้ำ ผู้คนและแผ่นดิน สง่า ลือชาพัฒนพร, เรียบเรียง

โดย สง่า ลือชาพัฒนพร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส153ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรีน พริ้นท, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส153ต] (6).

7. สถิติเพื่อการวิจัย = Statistics for research / ระพินทร์ โพธิ์ศรี.

โดย ระพินทร์ โพธิ์ศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ร242ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ร242ส] (4), PYULIB-DW [Call number: 519.5 ร242ส] (6).

8. นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / ผู้เขียน, ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร

โดย ศุภชัย ยาวะประภาษ | ปิยากร หวังมหาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 352.34 ศ683น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.34 ศ683น] (4).

9. นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย / ผู้แต่ง, ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร.

โดย ศุภชัย ยาวะประภาษ | ปิยากร หวังมหาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 320.6 ศ683น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่าย, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.6 ศ683น] (2).

10. พฤษภา-พฤษภา : สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง / บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 พ435 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 พ435] (4).

11. ตุลา-ตุลา : สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง / บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ต654 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขปรับปรุง เพิ่มบทความ).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาตร์และมนุษยศาสตร์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ต654 2556] (6).

12. การเล่นของเด็กไทย / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 394.309593 ก169ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.309593 ก169ก] (6).