ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 11 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สู่ทศวรรษที่ 7 ปฏิวัติ 2475 / สถาปนามธก. 2477 ธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่องพื้นที่ = Thammasat University and the space of politics in Thailand 1932-2004 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ

โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ส886 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ส886] (2).

2. ทองปาน = Tongpan / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ

โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309593 ท282 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309593 ท282] (4).

3. เอกลักษณ์น่าน = Nan uniqueness in brief / คณะทำงานเอกลักษณ์น่าน.

โดย คณะทำงานเอกลักษณ์น่าน.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09593 อ881 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : MaxxPrint (ดาวคอมพิวกราฟิก), 2549สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 อ881] (2).

4. 7 ประสบการณ์ 7 ชุมชน ลด ละ เลิกหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / เรียบเรียง, อังคณา อินทสา ... [และคนอื่นๆ].

เลขเรียกหนังสือ: 362.29209593 จ688 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, 2557ชื่อเรื่องอื่น: เจ็ดประสบการณ์ เจ็ดชุมชน ลด ละ เลิกหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.29209593 จ688] (2).

5. เมืองไทยรายสัปดาห์ / สนธิ ลิ้มทองกุล, สโรชา พรอุดมศักดิ์

โดย สนธิ ลิ้มทองกุล | สโรชา พรอุดมศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.9593 ส192ม 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ส192ม 2548] (10).

6. ต้นทางตลาดพลู : เรื่องราวของสายน้ำ ผู้คนและแผ่นดิน สง่า ลือชาพัฒนพร, เรียบเรียง

โดย สง่า ลือชาพัฒนพร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส153ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรีน พริ้นท, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส153ต] (6).

7. นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / ผู้เขียน, ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร

โดย ศุภชัย ยาวะประภาษ | ปิยากร หวังมหาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 352.34 ศ683น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.34 ศ683น] (4).

8. พฤษภา-พฤษภา : สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง / บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 พ435 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 พ435] (4).

9. ตุลา-ตุลา : สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง / บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ต654 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขปรับปรุง เพิ่มบทความ).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาตร์และมนุษยศาสตร์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ต654 2556] (6).

10. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษายางรักจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน = A study of Thai lacquer resin : augmenting local wisdom with a sustainable development / โดย แกมมณี เจริญวงศ์.

โดย แกมมณี เจริญวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 667.75 ก887ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษายางรักจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 667.75 ก887ร] (4).

11. การเล่นของเด็กไทย / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 394.309593 ก169ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.309593 ก169ก] (6).