Refine your search

Your search returned 279 results from 146132 records. Subscribe to this search

|
61. ฮีตคนเมือง / ทองทวี ยศพิมสาร.

by ทองทวี ยศพิมสาร.

Call number: 390.09593 ท267ฮ 2544 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Publisher: ลำพูน : สำนักงานศึกษาธิการอำเภอป่าซาง, 2544. Description: 64 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ท267ฮ 2544] (1).

62. นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ / ผู้รวบรวมเรียบเรียง, ผจงวาด กมลเสรีรัตน์, พัชณี ปี่เพราะ, ศิริพรรณ พงศ์สิฏานนท์.

by ผจงวาด กมลเสรีรัตน์ | พัชณี ปี่เพราะ | ศิริพรรณ พงศ์สิฏานนท์.

Call number: 398.2 ผ142น Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545. Description: 224 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ผ142น] (2).

63. วรรณกรรมล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี.

by อุดม รุ่งเรืองศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาภาษาไทย.

Call number: 398.2 อ785ว 2546 Material type: book BookEdition: ปรับปรุงครั้งที่ 5 พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Description: 674 หน้า : แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ785ว 2546] (2).

64. นิทานพื้นบ้านเผาม้ง / ผู้เรียบเรียง, บุญศรี ไพรัตน์.

Call number: 398.2 บ572น Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545. Description: 79 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 บ572น] (2).

65. ประเพณีสงกรานต์ : ความเชื่อดั้งเดิมและการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ, ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว.

by ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว.

Call number: 390.09593 ป332 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Description: 261 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ป332] (2).

66. กำบ่าเก่าเล่าไว้ (ภาษิตคนเมือง) / รวบรวมโดย จุลี ขยัน, รัชนี ศรีอ่อนศรี, กุหลาบ หมูคำ.

by จุลี ขยัน | รัชนี ศรีอ่อนศรี | กุหลาบ หมูคำ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 398.995911 ก579 2546 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Description: 3, 220 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.995911 ก579 2546] (1).

67. ลายแต้มฅนล้านนา / พงษ์พรรณ เรือนนันชัย

by พงษ์พรรณ เรือนนันชัย.

Call number: 743.4 พ159ล 2546 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2546 Description: 150 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 743.4 พ159ล 2546] (2).

68. เพลงเด็กท้องถิ่นล้านนา / สิริกร ไชยมา.

by สิริกร ไชยมา.

Call number: 398.8 ส731พ Material type: book BookPublisher: แพร่ : โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์, 2546. Description: 93 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.8 ส731พ] (2).

69. ฟ้อนเชิง / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 793.31 ส198ฟ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะกรรมการจัดงานสืบสานล้านนาร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Description: 128 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 793.31 ส198ฟ] (2).

70. นุ่งเหลือง-นุ่งดำ : ตำนานของผู้นำชาวนาแห่งล้านนาไทย / ชิเกฮารุ ทานาเบ.

by ทานาเบ, ชิเกฮารุ.

Call number: 307.72 ท379น 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Description: 231 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ท379น 2547] (1).

71. ยอแฮม--ขอแหมถ้วยลอ / ผู้เขียน, สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

by สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

Call number: 641.59593 ส832ย Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวัดท่ากระดาษ, [2548?]. Description: 102 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ส832ย] (2).

72. หมะเมียะ / จีริจันทร์ ประทีปะเสน.

by จีริจันทร์ ประทีปะเสน.

Call number: 895.912 จ576ห Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : ธนบรรณ, 2547 Description: 173 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.912 จ576ห] (1).

73. ภูมิปัญญาท่องถิ่น สร้างศิลป์เพื่อแผ่นดินถิ่นล้านนา, 23 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2548 ณ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ / ผู้รับผิดชอบโครงการ, พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ ... [และอื่นๆ]

by พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ.

Call number: 709.593 ภ669 Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : ม.ป.พ., 2548?] Description: [62] หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 709.593 ภ669] (1).

74. สานศิลป์แผ่นดินล้านนา : สืบชาตา ค่าดนตรี สีสันผ้า ลีลาฟ้อน / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 390.09593 ม246ส Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2547. Description: 188 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ม246ส] (2).

75. หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้งหลากภูมิปัญญาพื้นบ้านคนเมืองแพร่ / ผู้เขียน, วิพุธ วิวรณ์วรรณ.

by วิพุธ วิวรณ์วรรณ.

Call number: 746.41 ว643ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2545. Description: 117 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 746.41 ว643ห] (2).

76. ก่องข้าวลายบ้านไผ่แพะกับภูมิปัญญาชาวเมืองลำปาง / ผู้เขียน, วิพุธ วิวรณ์วรรณ.

by วิพุธ วิวรณ์วรรณ.

Call number: 746.41 ว643ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2545. Description: 104 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 746.41 ว643ก] (2).

77. การฟื้นฟูพลังชุมชนด้วยการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ : แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์จากจังหวัดน่าน / ผู้เขียน, สายันต์ ไพรชาญจิตร์.

by สายันต์ ไพรชาญจิตร์.

Call number: 930.109593 ส665ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), 2547 Description: 192 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.109593 ส665ก] (2).

78. นิตยสารท้องถิ่นภาคเหนือ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือน กันยายน 2548 / บรรณาธิการ, อัฐ รัตนวณิช

by อัฐ รัตนวณิช.

Call number: 900.9593 น576 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ที. เอ. พริ้นติ้งแอนด์มีเดีย, 2548 Description: 54 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.9593 น576] (1).

79. เพลงภูเขา เสียงชนเผ่า คีตกวีแห่งโลก / ผู้เขียน, หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง.

by หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง.

Call number: 398.87 ห124พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: ปทุมธานี : นาครมีเดีย, 2547 Description: 134 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.87 ห124พ] (1).

80. ร้อยเรื่องล้านนา / ไพโรจน์ สาลีรัตน, เขียน.

by ไพโรจน์ สาลีรัตน.

Call number: 306.09593 พ993ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : HM, 2549. Description: 201 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 พ993ร] (2).