ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 416 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. ชีวิตบนเส้นด้ายของ 13 เผ่าไทย / บรรณาธิการ, เงาศิลป์ คงแก้ว, สมนึก เบญจวิทยาธรรม, สุวิชานนท์ รัตนภิมล.

โดย เงาศิลป์ คงแก้ว | สมนึก เบญจวิทยาธรรม | สุวิชานนท์ รัตนภิมล.

เลขเรียกหนังสือ: 306.08 ช583 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), 2537สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.08 ช583] (3).

182. วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา / ลมูล จันทน์หอม, เรียบเรียง.

โดย ลมูล จันทน์หอม.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2049591 ล138ว 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2538สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2049591 ล138ว 2538] (6).

183. ชนชาติไต สถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไตในสิบสองพันนา = The Dai or the Tai and their Architecture and Customs in South China / โดย จูเหลียงเหวิน ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, ผู้แปล.

โดย จูเหลียงเหวิน | งามพรรณ เวชชาชีวะ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 จ685ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2536สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 จ685ช] (6).

184. กบฎผีกะ / เจริญ ตันมหาพราน.

โดย เจริญ ตันมหาพราน.

เลขเรียกหนังสือ: 398.47 จ722ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็ดยุคคิดส์ มีเดีย, 2537สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.47 จ722ก] (5), PYULIB-DW [Call number: 398.47 จ722ก] (4).

185. ปัญหาของภาคเหนือและบทบาทองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท / คณะทำงานฝ่ายวิชาการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคเหนือ.

โดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคเหนือ. คณะทำงานฝ่ายวิชาการ | องค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 361.76 ค123ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : องค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคเหนือ, 2530สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.76 ค123ป] (3).

186. เชิดชูเกียรติ นายไกรศรี นิมานเหมินท์ / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและวิทยาลัยครูเชียงใหม่.

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ | วิทยาลัยครูเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0092 ส691ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0092 ส691ช] (6).

187. ลายคราม / โดย แสง จันทร์งาม ... [และคนอื่นๆ].

โดย แสง จันทร์งาม.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0092 ล273 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, [2527?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0092 ล273] (5).

188. รวมบทความทางวิชาการด้านวัฒนธรรม / จินตนา มัธยมบุรุษ, บรรณาธิการ.

โดย จินตนา มัธยมบุรุษ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2529สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ร156] (2).

189. 30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ.

โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 บ424ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุทัย, 2493สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 บ424ส] (2).

190. รวมบทความสัมมนาทางวิชาการ ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา 2-5 กุมภาพันธ์ 2531 ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / [คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา].

โดย วิทยาลัยครูเชียงใหม่. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา, 2531สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ร156] (3).

191. ไทยยวน-คนเมือง / โดย สงวน โชติสุขรัตน์.

โดย สงวน โชติสุขรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส138ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2512สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส138ท] (5), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส138ท] (1).

192. ตำนานธรรมิกราช ตำนานดอนเต้า พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ และกฎหมายเช่านา / ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย.

โดย ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ศ817ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์, 2523สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ศ817ต] (3).

193. สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือ ประเทศไทย / โดย สนิท สมัครการ ... [และคนอื่นๆ].

โดย สนิท สมัครการ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งปะเทศไทย, 2521สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (3).

194. สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช, บรรณาธิการ.

โดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (2).

195. โคลงกลบทล้านนา / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

โดย ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 พ976ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : [ม.ป.พ.], 2528สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 พ976ค] (2).

196. นิทานชาวบ้าน / ยุทธ เดชคำรณ.

โดย ยุทธ เดชคำรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ย351น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น วัดบุพพาราม, 2528สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ย351น] (2).

197. ล้านนาภาษิต / โดย ยุทธ เดชคำรณ

โดย ยุทธ เดชคำรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ย351ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น วัดบุพพาราม, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ย351ล] (9), PYULIB-DW [Call number: 398.2 ย351ล] (1).

198. ตำนานเมืองพะเยา (ต้นฉบับใบลาน หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร) และค่าวซอ คำเล่นเป็นแท้ (ต้นฉบับใบลาน วัดยั้งปวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่) / ปริวรรตโดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ... [และคนอื่นๆ].

โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ413ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2527สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ413ต] (2).

199. โคลงอมรา ฉบับอักษรธรรมล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี, ผู้ปริวรรต.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ785ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2529สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ785ค] (2).

200. ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมล้านนากับวรรณกรรมประจำชาติ / เอมอร ชิตตะโสภณ.

โดย เอมอร ชิตตะโสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ911ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ911ค] (2).