ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 416 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. สถาปัตยกรรมไต / อรศิริ ปาณินท์.

โดย อรศิริ ปาณินท์ | กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 อ379ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปกร, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 อ379ส] (1).

42. เจ้าบุญหลง : ภาคภาษาไทขึน, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส = Chao Bun Hlong / อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์

โดย เป็ลติเยร์, อนาโตล - โรเจอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ป742จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิก, 2535สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ป742จ] (2).

43. ชาวเขา : ความเข้าใจกับชนเผ่าต่างวัฒนธรรม.

โดย สถาบันวิจัยชาวเขา. ชมรมบริการวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 306.7 ช528 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ชมรมบริการวิชาการ สถาบันวิจัยชาวเขา, 2541สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.7 ช528 2541] (3).

44. ชาวเขา : ความเข้าใจกับชนเผ่าต่างวัฒนธรรม.

โดย สถาบันวิจัยชาวเขา. ฝ่ายวิจัยชาวเขา.

เลขเรียกหนังสือ: 306.7 ช528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่ายบริการและเผยแพร่ สถาบันวิจัยชาวเขา, 2541สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.7 ช528] (1).

45. เชียงใหม่ : เอกนครระดับภูมิภาค / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์

โดย ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.12 ด161ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.12 ด161ช] (2).

46. เชียงใหม่ในทศวรรษหน้าเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง / ผู้เขียน, ธเนศวร์ เจริญเมือง

โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 352.23216 ธ285ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.23216 ธ285ช] (3).

47. คนเมือง : บางมุมมองทางวัฒนธรรม / จันทบูรณ์ สุทธิ.

โดย จันทบูรณ์ สุทธิ | สถาบันวิจัยชาวเขา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 จ248ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่ายบริการและเผยแพร่ สถาบันวิจัยชาวเขา, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 จ248ค] (2).

48. เมืองและการผังเมืองในประเทศไทย = City and city planning in Thailand : case of Chiang Mai / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง

โดย ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 307.12 ด161ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่และกลุ่มมังราย, 2541สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.12 ด161ม] (1).

49. ปกิณกะชาวเขา / รวบรวม, ถาวร ฟูเฟื่อง

โดย ถาวร ฟูเฟื่อง | สถาบันวิจัยชาวเขา. ฝ่ายบริการและเผยแพร่.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8 ป119 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่ายบริการและเผยแพร่ สถาบันวิจัยชาวเขา, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8 ป119] (1).

50. ผะหญาล้านนา. เล่ม 1 / นิคม พรหมมาเทพย์, เขียน.

โดย นิคม พรหมมาเทพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 305.895911 น553ผ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มิ่งขวัญ, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895911 น553ผ 2542] (1).

51. มื้อจันทร์-วันดี : ของดีแห่งโบราณาจารย์ ล้านนา / รวบรวมโดย สนั่น ธรรมธิ

โดย สนั่น ธรรมธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.33 ส198ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : เชียงใหม่พิมพ์สวย, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.33 ส198ม] (1).

52. ดงภูผา : บันทึกการสำรวจหมู่บ้านชาวเขา จ. เชียงใหม่-เชียงราย-พะเยา ปี พ.ศ. 2504-2505 / วนัช พฤกษะศรี.

โดย วนัช พฤกษะศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 ว164ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ว164ด] (2).

53. ผ้าป่าข้าว : บทสะท้อนวิธีคิดของชุมชน / ผู้แต่ง, อาริยา เศวตามร์

โดย อาริยา เศวตามร์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 อ657ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 อ657ผ] (3).

54. ซอ : เพลงพื้นบ้านล้านนาภูมิปัญญาชาวเหนือ / เรื่อง/ภาพ, สิริกร ไชยมา.

โดย สิริกร ไชยมา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.87 ส731ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: แพร่ : แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ์, 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.87 ส731ซ] (2).

55. คนเมือง / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ธ285ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ธ285ค] (2).

56. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน : เกี่ยวกับระบบนิเวศวนเกษตรบนแหล่งต้นน้ำลำธารในภาคเหนือ / พรชัย ปรีชาปัญญา

โดย พรชัย ปรีชาปัญญา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์วิจัยวนเกษตรนานาชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 634.99 พ231ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถานีวิจัยลุ่มน้ำดอยเชียงดาว, 2544สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634.99 พ231ภ] (2).

57. มหาพนตำรายา / วิจัย/บรรณาธิการ, พรรณเพ็ญ เครือไทย.

โดย พรรณเพ็ญ เครือไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 พ265ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 พ265ม] (2).

58. ปริศนาคำทายล้านนา / ผู้วิจัย/บรรณาธิการ, พรรณเพ็ญ เครือไทย.

โดย พรรณเพ็ญ เครือไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.6 พ265ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.6 พ265ป] (2).

59. ค่าวเจ้าราช : พุทธทำนายของล้านนา / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว.

โดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 133.5 พ975ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 133.5 พ975ค] (1).

60. เล่าเรื่องผีล้านนา / มาลา คำจันทร์.

โดย มาลา คำจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 398.25 ม495ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2544สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.25 ม495ล] (2).