ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 416 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. พระธาตุศรีจอมทอง พระธาตุปีเกิดของปีชวด / เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

โดย เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ธ781พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ธ781พ] (1).

82. พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุปีเกิดของปีฉลู / เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

โดย เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ธ781พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ธ781พ] (1).

83. พระธาตุช่อแฮ พระธาตุปีเกิดของปีขาล / เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

โดย เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ธ781พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ธ781พ] (1).

84. พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุปีเกิดของปีเถาะ / เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

โดย เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ธ781พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ธ781พ] (1).

85. พระเจดีย์พระสิงห์ พระธาตุปีเกิดของปีมะโรง / เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

โดย เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ธ781พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ธ781พ] (1).

86. พระเจดีย์พุทธคยา พระธาตุปีเกิดของปีมะเส็ง / เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

โดย เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ธ781พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ธ781พ] (1).

87. พระธาตุชเวดากอง พระธาตุปีเกิดของปีมะเมีย / เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

โดย เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ธ781พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พืมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ธ781พ] (1).

88. พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุปีเกิดของปีมะแม / เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

โดย เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ธ781พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ธ781พ] (1).

89. พระธาตุพนม พระธาตุปีเกิดของปีวอก / เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

โดย เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ธ781พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ธ781พ] (1).

90. พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุปีเกิดของปีระกา / เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

โดย เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ธ781พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซิลค์เวอร์ม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ธ781พ] (1).

91. พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุปีเกิดของปีจอ / เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

โดย เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ธ781พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ธ781พ] (1).

92. พระธาตุดอยตุง พระธาตุปีเกิดของปีกุน / เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

โดย เธียรชาย อักษรดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ธ781พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ธ781พ] (1).

93. เพลงภูเขา เสียงชนเผ่า คีตกวีแห่งโลก / ผู้เขียน, หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง.

โดย หญ้าน้ำ ทุ่งขุนหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 398.87 ห124พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : นาครมีเดีย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.87 ห124พ] (1).

94. เบื้องหลังมหาสงกรานต์ 5 ชาติที่เชียงใหม่ : ประวัติและความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านล้านนา / นพคุณ ตันติกุล.

โดย นพคุณ ตันติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 น166บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ Lanna Computer Printing, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 น166บ] (1).

95. ร้อยเรื่องล้านนา / ไพโรจน์ สาลีรัตน, เขียน.

โดย ไพโรจน์ สาลีรัตน.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09593 พ993ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : HM, 2549สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 พ993ร] (2).

96. ห้องเรียนภูมิปัญญาล้านนา : ห้องเรียนชีวิต เรียนรู้ภูมิปัญญา เพื่อการพึ่งพาตนเอง

โดย โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ห374 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, 2548สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ห374] (2).

97. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ส678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส678] (1).

98. บทร้องเล่นและเพลงพื้นบ้านภาคเหนือและบทวิเคราะห์ / มงคล เปลี่ยนบางช้าง.

โดย มงคล เปลี่ยนบางช้าง.

เลขเรียกหนังสือ: 306.48422 ม114บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2548สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.48422 ม114บ] (2).

99. ตำนานบรรพชน / มาลา คำจันทร์.

โดย มาลา คำจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ม495ต 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : กังสดาล, 2546สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม495ต 2546] (1).

100. สู่อ้อมแขนแผ่นดินลานนา / พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล.

โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 พ693ส 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2549สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 พ693ส 2549] (2).