ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 416 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ลมหายใจของล้านนา / บรรณาธิการ, กรรณิการ์ พรมเสาร์.

โดย กรรณิการ์ พรมเสาร์.

เลขเรียกหนังสือ: 333.714 ล126 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา, 2535สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.714 ล126] (3).

2. ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 บ424ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิพนธ์, [25-?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 บ424ท] (2).

3. รายงานเรื่องการแต่งงานของกะเหรี่ยง / โดย สารภี ศิลา, วิเชียร คชาอนันต์.

โดย สารภี ศิลา | วิเชียร คชาอนันต์ | สถาบันวิจัยชาวเขา.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส673ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยชาวเขา, 2530สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส673ร] (1).

4. สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช, บรรณาธิการ.

โดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส532] (1).

5. ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่าง ๆ / โดย หนานเต๋จา

โดย หนานเต๋จา.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ห157ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประเทืองวิทยา, 2517สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ห157ป] (2).

6. คติชาวบ้านลานนาไทย / ไพรถ เลิศพิริยกมล.

โดย ไพรถ เลิศพิริยกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 398.09 พ983ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2516สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.09 พ983ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 398.09 พ983ค] (1).

7. นิทานพื้นบ้านลานนาไทย / โชคชัย บุนนาค.

โดย โชคชัย บุนนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ช813น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : วิทยาลัยพายัพ, 2519สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ช813น] (1).

8. โคลงหงส์ผาคำ (ฉบับสมบูรณ์) / ทวี สว่างปัญญางกูร, เจ้าของและผู้ปริวรรต.

โดย ทวี สว่างปัญญางกูร | วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ท187ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2529สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ท187ค] (3).

9. อุสาบารส : กวีนิพนธ์ประเภทโคลงดั้นของล้านนาไทย / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร, ผู้ปริวรรต.

โดย ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 พ976อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 พ976อ] (2).

10. นิทานพื้นบ้านล้านนา : เอกสารข้อมูล. เล่ม 3 / ฝ่ายวิจัยล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. ฝ่ายวิจัยล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ม246น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่าย, 2530สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม246น] (1).

11. นิทานพื้นบ้านล้านนา : เอกสารข้อมูล. เล่ม 5 / ฝ่ายวิจัยล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. ฝ่ายวิจัยล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ม246น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่าย, 2532สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม246น] (1).

12. สารนิยายใต้ฟ้าลานนา / อสิธารา.

โดย อสิธารา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ443ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2505สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ443ส] (1).

13. การศึกษาชำระต้นฉบับตำราโคลงกลบทล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ785ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ785ก] (2).

14. วรรณกรรมมุขปาฐะลานนาไทย (คำอู้บ่าว-อู้สาว, ปริศนาคำทาย, สุภาษิต) / อุดม รุ่งเรื่องศรี, บรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ว242 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ว242] (2).

15. วรรณกรรมมุขปาฐะลานนาไทย (คำอู้บ่าว-อู้สาว, ปริศนาคำทาย, สุภาษิต) / อุดม รุ่งเรืองศรี, บรรณาธิการ.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ว242 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ว242 2523] (1).

16. วรรณกรรมล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ785ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ785ว] (1).

17. โวหารลานนา (คำอู้บ่าว-อู้สาว, ปริศนาคำทาย, สุภาษิต) / อุดม รุ่งเรืองศรี, บรรณาธิการ.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ว963 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ว963] (2).

18. รวมเรื่องอานิสงส์เกี่ยวกับงานศพ ภาคปริวรรตลำดับที่ 31/2531 / โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.27 ม246ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการ, [2531?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.27 ม246ร] (1).

19. การปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / โดย วันชัย บุณยสุรัตน์.

โดย วันชัย บุณยสุรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.3 ว426ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : เทศบาลนครเชียงใหม่, 2531?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.3 ว426ก] (2).

20. ชาวเขาเผ่ามูเซอ / สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด.

โดย กองบัญชาการทหารสูงสุด. สำนักงานสารนิเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 ก351ช 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2520สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ก351ช 2520] (1).