ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 416 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สารนิยายใต้ฟ้าลานนา / อสิธารา.

โดย อสิธารา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ443ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2505สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ443ส] (1).

2. ชาวเขาในประเทศไทย / สายเมือง วิรยศิริ.

โดย สายเมือง วิรยศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 ส661ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ส661ช] (1).

3. สู่อ้อมแขนแผ่นดินลานนา / พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล.

โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 พ693ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พาสิโก, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 พ693ส] (1).

4. นิทานพื้นบ้านลานนา / อัจฉรา วรรณเอก.

โดย อัจฉรา วรรณเอก.

เลขเรียกหนังสือ: 398.209593 อ499น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.209593 อ499น] (1).

5. มื้อจันทร์-วันดี : ของดีแห่งโบราณาจารย์ ล้านนา / รวบรวมโดย สนั่น ธรรมธิ

โดย สนั่น ธรรมธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.33 ส198ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : เชียงใหม่พิมพ์สวย, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.33 ส198ม] (1).

6. องค์กรภาคประชาชนกับกระบวนการทางปัญญา : กรณีศึกษาหมอเมืองเชียงใหม่ สวัสดิการวันละบาทอำเภอเถิน ชุมชนสาคลี / ผู้เขียน, สมบัติ เหสกุล ...

โดย สมบัติ เหสกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชีวิต (มสช), 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

7. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ส678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส678] (1).

8. นิทานชาวบ้านของไทย / รวบรวมโดย ยุทธ เดชคำรณ

โดย ยุทธ เดชคำรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ย351น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา , [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ย351น] (1).

9. อหังการสล่าล้านนา / โดย ฉลอง พินิจสุวรรณ

โดย ฉลอง พินิจสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 927.09593 ฉ151ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ริช, 2551สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.09593 ฉ151ส] (1).

10. ลมหายใจของล้านนา / บรรณาธิการ, กรรณิการ์ พรมเสาร์.

โดย กรรณิการ์ พรมเสาร์.

เลขเรียกหนังสือ: 333.714 ล126 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา, 2535สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.714 ล126] (3).

11. ลายคราม / โดย แสง จันทร์งาม ... [และคนอื่นๆ].

โดย แสง จันทร์งาม.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0092 ล273 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, [2527?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0092 ล273] (5).

12. รวมบทความทางวิชาการด้านวัฒนธรรม / จินตนา มัธยมบุรุษ, บรรณาธิการ.

โดย จินตนา มัธยมบุรุษ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2529สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ร156] (2).

13. ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 บ424ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิพนธ์, [25-?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 บ424ท] (2).

14. 30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ.

โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 บ424ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุทัย, 2493สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 บ424ส] (2).

15. ตำนานธรรมิกราช ตำนานดอนเต้า พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ และกฎหมายเช่านา / ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย.

โดย ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ศ817ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์, 2523สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ศ817ต] (3).

16. สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือ ประเทศไทย / โดย สนิท สมัครการ ... [และคนอื่นๆ].

โดย สนิท สมัครการ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งปะเทศไทย, 2521สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (3).

17. รายงานเรื่องการแต่งงานของกะเหรี่ยง / โดย สารภี ศิลา, วิเชียร คชาอนันต์.

โดย สารภี ศิลา | วิเชียร คชาอนันต์ | สถาบันวิจัยชาวเขา.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส673ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยชาวเขา, 2530สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส673ร] (1).

18. สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช, บรรณาธิการ.

โดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (2).

19. สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช, บรรณาธิการ.

โดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส532] (1).

20. ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่าง ๆ / โดย หนานเต๋จา

โดย หนานเต๋จา.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ห157ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประเทืองวิทยา, 2517สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ห157ป] (2).