ผลการค้นหาของคุณมี 14 จากทั้งหมด 145238 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช, บรรณาธิการ.

โดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส532] (1).

2. คติชาวบ้านลานนาไทย / ไพรถ เลิศพิริยกมล.

โดย ไพรถ เลิศพิริยกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 398.09 พ983ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2516สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.09 พ983ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 398.09 พ983ค] (1).

3. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.

โดย มณี พยอมยงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ม124ป 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์, 2537สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124ป 2537] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ม124ป 2537] (1).

4. ประเพณีชีวิตคนเมือง / โดย ศรีเลา เกษพรหม.

โดย ศรีเลา เกษพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ศ244ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ศ244ป] (3), PYULIB-DW [Call number: 390.09593 ศ244ป] (1).

5. เรื่องเมืองเชียงตุง / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, นฤมล เรืองรังษี, บรรณาธิการ.

โดย นฤมล เรืองรังษี | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ร859 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2537สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ร859] (5), PYULIB-DW [Call number: 305.89591 ร859] (1).

6. กบฎผีกะ / เจริญ ตันมหาพราน.

โดย เจริญ ตันมหาพราน.

เลขเรียกหนังสือ: 398.47 จ722ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็ดยุคคิดส์ มีเดีย, 2537สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.47 จ722ก] (5), PYULIB-DW [Call number: 398.47 จ722ก] (4).

7. ไทยยวน-คนเมือง / โดย สงวน โชติสุขรัตน์.

โดย สงวน โชติสุขรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส138ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2512สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส138ท] (5), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส138ท] (1).

8. ล้านนาภาษิต / โดย ยุทธ เดชคำรณ

โดย ยุทธ เดชคำรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ย351ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น วัดบุพพาราม, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ย351ล] (9), PYULIB-DW [Call number: 398.2 ย351ล] (1).

9. เชียงใหม่ 700 ปี : การฉลองวันเกิดเมือง การพัฒนาเมืองกับการปกครองท้องถิ่น / ธเนศวร์ เจริญเมือง

โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 352.1609593 ธ285ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.1609593 ธ285ช] (3), PYULIB-DW [Call number: 352.1609593 ธ285ช] (1).

10. นาฏดุริยการล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.

โดย สนั่น ธรรมธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9593 ส198น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.9593 ส198น] (5), PYULIB-DW [Call number: 780.9593 ส198น] (1).

11. เรื่องอ่านม่วน ภาษาเมืองล้านนา / แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาเมืองล้านนา โดย นรา รินธิมา.

โดย นรา รินธิมา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันภาษาศาสตร์. หน่วยฝึกอบรม.

เลขเรียกหนังสือ: 398.209593 น231ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : หน่วยฝึกอบรม สถาบันภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.209593 น231ร] (5), PYULIB-DW [Call number: 398.209593 น231ร] (5).

12. นิทานอีสป ฉบับภาษาเมืองล้านนา / แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาเมืองล้านนา โดย นรา รินธิมา.

โดย นรา รินธิมา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันภาษาศาสตร์. หน่วยฝึกอบรม.

เลขเรียกหนังสือ: 398.209593 น231น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : หน่วยฝึกอบรม สถาบันภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.209593 น231น] (5), PYULIB-DW [Call number: 398.209593 น231น] (5).

13. หัดอ่าน ภาษาเมืองล้านนา / แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาเมืองล้านนา โดย นรา รินธิมา.

โดย นรา รินธิมา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันภาษาศาสตร์. หน่วยฝึกอบรม.

เลขเรียกหนังสือ: 398.209593 น231ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : หน่วยฝึกอบรม สถาบันภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552ชื่อเรื่องอื่น: เรื่องสั้นมอกม่วน ภาษาเมืองล้านนา..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.209593 น231ห] (5), PYULIB-DW [Call number: 398.209593 น231ห] (5).

14. ข่วงผญา. ฉบับสมโภชศาลาพระพุทธจตุรทิศและยกฉัตรมณฑปพระพิฆเณศวร์ / บรรณาธิการ, ยุพิน เข็มมุกด์.

โดย ยุพิน เข็มมุกด์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ข249 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2552สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ข249] (2), PYULIB-DW [Call number: 390.09593 ข249] (1).