ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145238 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ผู้หญิงกับพระธาตุ = Women and Prathat / สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์, บรรณาธิการ

โดย สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงไทใหญ่ : แรงงานผู้หญิงข้ามชาติ / ผู้เขียน, สุนทรีย์ เรือนมูล

โดย สุนทรีย์ เรือนมูล | มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 305.4 ส814ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท และศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ | abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.4 ส814ป] (1).