ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145238 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สงกรานต์ใน 5 ประเทศ : การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม = Tradition new year festivals in five countries : a comparative cultural study / บรรณาธิการ, ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.

โดย ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 394.2683 ส132 เลขเรียกหนังสือ: 10617 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.2683 ส132] (6). Special Status (1).

2. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.

โดย มณี พยอมยงค์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ม124ป เลขเรียกหนังสือ: 10726 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ เล่ม 1 | สารบัญ เล่ม 2 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124ป] (10). Special Status (1).