ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่น, กางเกงในและ ฯลฯ : ว่าด้วยประเพณี, ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องสรรพสาระ / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 น612ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 น612ผ] (3).

2. แนวคิดและฮีตคอง ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง / ดวงเดือน บุนยาวง, โอทอง คำอินซู ; ชาย โพธิสิตา, สมชาย นิลอาธิ, แปล

โดย ดวงเดือน บุนยาวง | โอทอง คำอินซู | ชาย โพธิสิตา | สมชาย นิลอาธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09594 ด175น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09594 ด175น] (2).

3. ชนชาติไทในนิทาน : แลลอดแว่นคติชนและวรรณกรรมพื้นบ้าน / ศิราพร ณ ถลาง.

โดย ศิราพร ณ ถลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ศ538ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ศ538ช] (2).

4. ชาวเขาในไทย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 บ424ช 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 บ424ช 2545] (1).