ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 277 จากทั้งหมด 145254 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สารนิยายใต้ฟ้าลานนา / อสิธารา.

โดย อสิธารา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ443ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2505สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ443ส] (1).

2. สู่อ้อมแขนแผ่นดินลานนา / พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล.

โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 พ693ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พาสิโก, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 พ693ส] (1).

3. นิทานพื้นบ้านลานนา / อัจฉรา วรรณเอก.

โดย อัจฉรา วรรณเอก.

เลขเรียกหนังสือ: 398.209593 อ499น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.209593 อ499น] (1).

4. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ส678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส678] (1).

5. นิทานชาวบ้านของไทย / รวบรวมโดย ยุทธ เดชคำรณ

โดย ยุทธ เดชคำรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ย351น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา , [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ย351น] (1).

6. อหังการสล่าล้านนา / โดย ฉลอง พินิจสุวรรณ

โดย ฉลอง พินิจสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 927.09593 ฉ151ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ริช, 2551สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.09593 ฉ151ส] (1).

7. ลมหายใจของล้านนา / บรรณาธิการ, กรรณิการ์ พรมเสาร์.

โดย กรรณิการ์ พรมเสาร์.

เลขเรียกหนังสือ: 333.714 ล126 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา, 2535สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.714 ล126] (3).

8. รวมบทความทางวิชาการด้านวัฒนธรรม / จินตนา มัธยมบุรุษ, บรรณาธิการ.

โดย จินตนา มัธยมบุรุษ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2529สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ร156] (2).

9. ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 บ424ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิพนธ์, [25-?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 บ424ท] (2).

10. 30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ.

โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 บ424ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุทัย, 2493สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 บ424ส] (2).

11. ตำนานธรรมิกราช ตำนานดอนเต้า พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ และกฎหมายเช่านา / ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย.

โดย ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ศ817ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์, 2523สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ศ817ต] (3).

12. สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือ ประเทศไทย / โดย สนิท สมัครการ ... [และคนอื่นๆ].

โดย สนิท สมัครการ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งปะเทศไทย, 2521สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (3).

13. สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช, บรรณาธิการ.

โดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (2).

14. สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช, บรรณาธิการ.

โดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส532] (1).

15. ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่าง ๆ / โดย หนานเต๋จา

โดย หนานเต๋จา.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ห157ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประเทืองวิทยา, 2517สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ห157ป] (2).

16. คติชาวบ้านลานนาไทย / ไพรถ เลิศพิริยกมล.

โดย ไพรถ เลิศพิริยกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 398.09 พ983ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2516สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.09 พ983ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 398.09 พ983ค] (1).

17. โคลงหงส์ผาคำ (ฉบับสมบูรณ์) / ทวี สว่างปัญญางกูร, เจ้าของและผู้ปริวรรต.

โดย ทวี สว่างปัญญางกูร | วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ท187ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2529สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ท187ค] (3).

18. โคลงกลบทล้านนา / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

โดย ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 พ976ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : [ม.ป.พ.], 2528สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 พ976ค] (2).

19. อุสาบารส : กวีนิพนธ์ประเภทโคลงดั้นของล้านนาไทย / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร, ผู้ปริวรรต.

โดย ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 พ976อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 พ976อ] (2).

20. นิทานพื้นบ้านล้านนา : เอกสารข้อมูล. เล่ม 3 / ฝ่ายวิจัยล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. ฝ่ายวิจัยล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ม246น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่าย, 2530สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม246น] (1).