Your search returned 42 results from 147765 records. Subscribe to this search

|
1. เขียนแผ่นดินเชียงใหม่ / ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 300.9593 ธ285ข Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [เชียงใหม่] : ผางปะตี้บ, 2539 Description: 180 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ธ285ข] (2).

2. ลายคราม / โดย แสง จันทร์งาม ... [และคนอื่นๆ].

by แสง จันทร์งาม.

Call number: 390.0092 ล273 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, [2527?]. Description: 368 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0092 ล273] (5).

3. การปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / โดย วันชัย บุณยสุรัตน์.

by วันชัย บุณยสุรัตน์.

Call number: 307.3 ว426ก Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : เทศบาลนครเชียงใหม่, 2531?]. Description: 47, 8 หน้า : แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.3 ว426ก] (2).

4. การแต่งกายพื้นเมืองเชียงใหม่ / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

by ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 391 ศ814ก Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2539. Description: 43 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 391 ศ814ก] (6).

5. เชียงใหม่บนเส้นทางสู่ความล่มสลาย / เตียง ผาดไธสง

by เตียง ผาดไธสง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 300.9593 ต786ช Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [ม.ป.ท.] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ร่วมกับศูนย์ชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 Description: 80 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ต786ช] (4).

6. ฉันรักต้นขะยอม : ต้นไม้กับสิ่งแวดล้อมเมือง = I love Kayom : trees and urban environment / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 333.72 ธ285ฉ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2538. Description: 103, 8 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.72 ธ285ฉ] (2).

7. ความร่วมมือในการจัดการป่าระหว่างวัดกับรัฐ : กรณีป่าชุมชนวัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / สัณฐิตา กาญจนพันธุ์

by สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 634.92 ส558ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2540?] Description: 126 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634.92 ส558ค] (2).

8. เมืองและการผังเมืองในประเทศไทย : กรณีเมืองเชียงใหม่ = City and city planning in Thailand : case of Chiang Mai / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

Call number: 307.12 ด161ม Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่และกลุ่มมังราย, 2541 Description: 176 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.12 ด161ม] (3).

9. เชียงใหม่ 700 ปี : การฉลองวันเกิดเมือง การพัฒนาเมืองกับการปกครองท้องถิ่น / ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 352.1609593 ธ285ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 Description: 47 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.1609593 ธ285ช] (3), PYULIB-DW [Call number: 352.1609593 ธ285ช] (1).

10. แม่แจ่ม : วิถีแห่งต้นธาร ตำนานแห่งล้านนา / ผู้เขียน, นุสรา-เดชา เตียงเกตุ.

by นุสรา เตียงเกตุ | เดชา เตียงเกตุ.

Call number: 390.09593 น745ม Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการสืบสานล้านนา, [2541?]. Description: 51 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 น745ม] (2).

11. คืนชีวิตให้เมืองของเรา / นันทา เบญจศิลารักษ์, บรรณาธิการ.

by นันทา เบญจศิลารักษ์ | มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ.

Call number: 307.76 ค599 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะกรรมการส่งเสริมงานระดมทุน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2540. Description: 48 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 ค599] (2).

12. เชียงใหม่ : เอกนครระดับภูมิภาค / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์.

Call number: 307.12 ด161ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 Description: 23 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.12 ด161ช] (2).

13. เมืองและการผังเมืองในประเทศไทย = City and city planning in Thailand : case of Chiang Mai / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

Call number: 307.12 ด161ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่และกลุ่มมังราย, 2541 Description: 14, 176 หน้า : แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.12 ด161ม] (1).

14. นิทรรศการ เอกลักษณ์การแต่งกายพื้นเมืองเชียงใหม่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่" ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่.

by วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 391 ว585น Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : วิทยาลัยครู, [2545?]. Description: 54 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 391 ว585น] (1).

15. เชียงใหม่ปริทัศน์ / บรรณาธิการ, สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์.

by สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์ | มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง.

Call number: 900.9593 ช762 2547 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันหพัฒนาเมือง, 2547 Description: 1 เล่ม [หน้าไม่เรียงลำดับ] : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.9593 ช762 2547] (1).

16. จากมอดไม้ทำลายป่า--สู่ผู้พิทักษ์ลำน้ำแม่ลายน้อย / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, อังคณา ทาลัดชัย.

by อังคณา ทาลัดชัย.

Call number: 333.72 อ488จ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2549 Description: 40 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.72 อ488จ] (1).

17. ประเพณีทำศพ / ผู้เรียบเรียง, ศรีเลา เกษพรหม.

by ศรีเลา เกษพรหม | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 393.909593 ศ244ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 74 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 393.909593 ศ244ป] (1).

18. ประเพณียี่เพ็ง / ผู้เรียบเรียง, มนฤทัย ไชยวิเศษ.

by มนฤทัย ไชยวิเศษ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 394.209593 ม158ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 16 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.209593 ม158ป] (1).

19. พิธีสืบชะตา / ผู้เรียบเรียง, จินตนา มัธยมบุรุษ.

by จินตนา มัธยมบุรุษ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 392.09593 จ482พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 35 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.09593 จ482พ] (1).

20. ประเพณีการบวช / ผู้เรียบเรียง, ศรีเลา เกษพรหม, วัลลภ นามวงศ์พรหม

by ศรีเลา เกษพรหม | วัลลภ นามวงศ์พรหม | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 392.1409593 ศ244ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 25 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.1409593 ศ244ป] (1).